bo-chuyen-tin-hieu-dong-toc-synchro-transmitter-model-86g-200-220v-86g-takuwa-vietnam.png

Synchro transmitter – Bộ chuyển tín hiệu đồng tốc

Model: 86G-200/220V (86G)

50/60 hz; 0.2/0.18A; 78/86V