cam-bien-nhan-dang-tin-hieu-dung-cho-may-dieu-chinh-dung-dich-dien-hoa-hangturck-vietnam.png

Cảm biến nhận dạng tín hiệu dùng cho máy điều chỉnh dung dịch điện hóa : Code: 7030007, Type: TN-Q80-H1147, hãng Turck VietNam