dong-ho-thong-minh-thunderbolt®-ptp-grandmaster-clock-gm200.png
  1. Tên sản phẩm: Đồng hồ thông minh Thunderbolt® PTP Grandmaster Clock GM200

Ứng dụng: Điện lực, Dầu khí, Sân bay, Xa lộ, Đường sắt, Viễn thông, Trung tâm lưu trữ dữ liệu, Ngân hàng, Chứng khoán, Phòng thí nghiệm, Truyền hình/Truyền thanh, Quân đội, An ninh quốc phòng, Cứu hỏa/cứu nạn.