nx7s-40pt-base-dc-in-24p-ry-out-16p-ac-power.png

Đại lý phân phối chính thức Rs automation tại Việt Nam - Rs automation Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Rs automation Vietnam

♦ Nguyễn Thị Mỹ Hân ♦

0937.720.487

han@ansgroup.asia

List code:
9 NX7S_40ADR NX7S- 40pt BASE DC IN 24P RY OUT 16P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
10 NX7S_40ADT NX7S- 40pt BASE DC IN 24P TR OUT 16P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
11 NX7S_48ADR NX7S- 48pt BASE DC IN 28P RY OUT 20P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
12 NX7S_48ADT NX7S- 48pt BASE DC IN 28P TR OUT 20P AC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
13 NX7_28ADR NX7 Basic 28p, AC Power, DC in 16P, Relay out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
14 NX7_28ADT NX7 Basic 28p, AC Power, DC in 16P, TR out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
15 NX7R-28ADR   Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
16 NX7R-28ADT   Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
17 NX7R-MEMORY   Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
18 NX7_48ADR NX7 Basic 48p, AC Power, DC in 28P, Relay out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
19 NX7_48ADT NX7 Basic 48p, AC Power, DC in 28P, TR out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
20 NX7S_10DDR NX7S- 10pt BASE DC IN 6P RY OUT 4P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
21 NX7S_10DDT NX7S- 10pt BASE DC IN 6P TR OUT 4P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
22 NX7S_14DDR NX7S- 14pt BASE DC IN 8P RY OUT 6P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
23 NX7S_14DDT NX7S- 14pt BASE DC IN 8P TR OUT 6P DC Power Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
24 NX7_28DDR NX7 Basic 28p, DC Power, DC in 16P, Relay out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
25 NX7_28DDT NX7 Basic 28p, DC Power, DC in 16P, TR out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
26 NX7_48DDR NX7 Basic 48p, DC Power, DC in 28P, Relay out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
27 NX7_48DDT NX7 Basic 48p, DC Power, DC in 28P, TR out 20P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
28 NX7_20ADR_4A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Relay output, 4 CH AnalogInput Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
29 NX7_20ADR_6A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Relay output, 4 CH AnalogInput/2 CH Analog output Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
30 NX7_20ADT_4A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Tr Sink output, 4 CH AnalogInput Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
31 NX7_20ADT_6A NX7 Analog Base 12 DC input/8 Tr Sink output, 4 CH AnalogInput/2 CH Analog output Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
32 NX7_14EDR NX7 Extension, 14P, DC in 8P, Relay out 6P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
33 NX7_14EDT NX7 Extension, 14P, DC in 8P, Relay out 6P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
34 NX7_28EDR NX7 Extension, 28P, DC in 16P, Relay out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
35 NX7_28EDT NX7 Extension, 28P, DC in 16P, TR out 12P Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giá tốt nhất:

===========================

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Vaisala Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam