power-supply-ac100-220v-input-out-5v-3-5a-24v-0-3a.png

Đại lý phân phối chính thức Rs automation tại Việt Nam - Rs automation Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Rs automation Vietnam

♦ Nguyễn Thị Mỹ Hân ♦

0937.720.487

han@ansgroup.asia

NX70 Series     Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
36 NX70_CPU70p1 NX70 plus CPU, 0.2us, 9.6K, RS232C/485 1Port, EEPROM Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
37 NX70_CPU70p2 NX70 plus CPU, 0.2us, 20K, 232C/485 2Port, RTC Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
38 NX70_POWER1 Power Supply, AC100~220V Input, Out : 5V 3.5A, 24V 0.3A) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
39 NX70_POWER2 Power Supply, AC100~220V Input, 5V 4.0A Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
40 NX70_PWRDC Power Supply, DC24V Input, Out : 5V 4.0A Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
41 NX70_BASE02 NX70 BASE, I/O 2 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
42 NX70_BASE03 NX70 BASE, I/O 3 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
43 NX70_BASE04 NX70 BASE, I/O 4 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
44 NX70_BASE05 NX70 BASE, I/O 5 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
45 NX70_BASE06 NX70 BASE, I/O 6 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
46 NX70_BASE08 NX70 BASE, I/O 8 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
47 NX70_BASE10 NX70 BASE, I/O 10 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
48 NX70_BASE12 NX70 BASE, I/O 12 Slots Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
49 NX70_X16D DC12~24V Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
50 NX70_X16D1 DC24V Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
51 NX70_X32D DC12~24V Input Module, 32Points(20pin Connector x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
52 NX70_X32D1 DC24V Input Module, 32Points(20pin Connector x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
53 NX70_X16A110 110VAC Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
54 NX70_X16A220 220VAC Input Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
55 NX70_Y8R Relay Output Module, 8Points(Included ZNR) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
56 NX70_Y16R Relay Output Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
57 NX70_Y16RV Relay Output Module, 16Points(Included ZNR) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
58 NX70_Y16T TR Output Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
59 NX70_Y32T TR Output 32p(Sync Type, NPN), Connector(20p x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
60 NX70_Y32P TR Output 32P(Source Type, PNP), Connector(20pin x 2) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
61 NX70_Y16SSR AC(SSR) Output Module, 16Points Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
62 NX70_DUMMY Dummy Unit (Blank Cover) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
63 NX70_XY16 I/O Mix 16p Module, DC24V Input 8p/ Relay Output 8p Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
64 NX70_XY32 I/O Mix 32p Module, DC24V Input 16p/ TR Output 16p Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
65 NX70_AI4V NX70 Analog Input, 4Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
66 NX70_AI4C NX70 Analog Input, 4Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
67 NX70_AI8V NX70 Analog Input, 8Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
68 NX70_AI8C NX70 Analog Input, 8Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
69 NX70_AO2V NX70 Analog Output, 2Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
70 NX70_AO2C NX70 Analog Output, 2Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
71 NX70_AO4V NX70 Analog Output, 4Ch, Voltage (±10V,±5V) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
72 NX70_AO4C NX70 Analog Output, 4Ch, Current, (4~20mA) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
73 NX70_RTD4 RTD Input Module, 4Ch Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
74 NX70_TC4 Thermocouple Input Module, 4Ch, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
75 NX70_HSC1 HSC 1CH, 100Kcps, Pulse Out 1Ch Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
76 NX70_HSC2 HSC 2CH, 100Kcps, 24Bit Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
77 NX70_HSC4 HSC 4CH, 200Kcps, 32bit Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
78 NX70_PULSE4 Pulse Control Module, HSC 4Ch, Pulse 4Ch Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
79 NX70_POSI2 NX70 Positioning units for 2 Axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
80 NX70_POSI4 NX70 Positioning units for 4 Axis Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
81 NX70_SCU SCU, Serial Comm. Unit (232C/485, 2Ports) Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
82 NX70_MWLINK Multi Wire-LINK Module, 0.5Mbps, Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
83 NX70_CCU+ Computer Communication Unit, RS232/485 1 Port Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
84 NX70_SLAVE Remote Slave Module Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
85 NX70_DNS DeviceNet Slave for NX70 series Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
86 NX_PIN20 I/O Connector, 20Pin, for NX70 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
87 NX70_CBLDC Cable-Harness DC 32P input, (20Pin),1.5m for NX70 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam
88 NX70_CBLTR Cable-Harness TR 32P Output, (20Pin),1.5m for NX70 Rs automation Vietnam, Đại lý Rs Automation Vietnam

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giá tốt nhất:

===========================

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Vaisala Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam