bo-ma-hoa-tuyet-doi-absolute-encoder-mre-nsd-vietnam.png

Multi-rotation type absolute encoder MRE code: MRE-G64SP101LKB2-G | NSD Vietnam

Bộ phát hiện mã hóa tuyệt đối kiểu đa vòng quay MRE là bộ phận phát hiện của bộ mã hóa quay để phát hiện số lượng vòng quay và số lượng vòng quay của trục.
Khi được kết hợp với bộ chuyển đổi hoặc bộ điều khiển, nó phát hiện các vòng quay tuyệt đối của một hoặc nhiều vòng quay

Multi-rotation type absolute coder detector MRE® absolute encoder

Specification NSD Vietnam

item specification
Detector type MRE-32SP062 MRE-G□SP062
Total number of rotations 32 64 128 160 256 320
Number of divisions per revolution 4096 2048 1024 819.2 512 409.6
Total number of divisions 131072(2 17 )
Mass ( kg ) 1.5 1.0
Linearity error (°degree) 1 Max. 2 Max. 4 Max. 5 Max. 8 Max. 10 Max.
Moment of inertia kg・m 2 {kgf・cm・s 2 } 6.7 × 10 -6 {6.8 × 10 -5 } 3.9 × 10 -6 {4.0 × 10 -5 }
Starting torque N・m{kgf・cm} 4.9×10 -2 {0.5} or less
Allowable shaft load Radial (N {kgf}) 98{10}
Thrust (N {kgf}) 49{5}
Allowable mechanical speed ( r/min ) 3600
Bearing life (h) 3.0×10 4 (at 3600r/min) 1.5×10 4 (at 3600r/min)
Ambient temperature When using (℃) -20 to +60
During storage (℃) -30 to +90
Vibration resistance 2.0×10 2 m/s 2 {20G} 200Hz Vertical 4h Forward / backward 2h (JIS D1601)
Shock resistance 4.9×10 3 m/s 2 {500G} 0.5ms Up and down, front and back 3 times each (JIS C5026)
Protective structure IP52f (JEM1030)
Maximum sensor
cable length
Standard cable ( m ) 100 (4P-S)
Robot cable (m) 40 (4P-RBT) 70 (4P-RBT)
Drawer sensor cable length (m) 2

Number of divisions The number of divisions of the
detector depends on the converter or controller to be combined. Please check the specifications of the converter or controller you are using.

Thông tin chi tiết sản phẩm xem tại đây: