may-do-khi-gas-detector-2104b2131-honeywell-vietnam.png

Máy dò khí Gas Detector code: 2104B2131 | Honeywell Vietnam

Honeywell 2104B2131 Rx Mid Range 20 - 120m (65ft - 390ft) Máy dò khí excel trên Searchline, được hiệu chuẩn cho mêtan và Ethylene. Vmax = 32Vdc Pmax = 10W. Ex d IIC T6 (Tamb-40to + 40 ° C) Gb Ex II 2 G T5 (Tamb-40to + 65 ° C) Tốc độ phản hồi: T90 dưới 3 giây (trong điều kiện hoạt động bình thường)
Phạm vi: 0 đến 5 LEL m.
Nhiệt độ hoạt động: -40 ° đến + 65 ° C (-40 ° đến 150 ° F)

Những code sẵn kho ANS

Brand P/N
Honeywell 2104B2131
Honeywell SPXCDALMCXSPXCD
Honeywell 51196655-100
Honeywell C7027A1023
Honeywell C7027A1049
Honeywell 51196655-100
Honeywell FC-TSAl-1620M
Honeywell FX-USl-0002
Honeywell 51109516-101
Honeywell 51303940-250
Honeywell CC-SCMB02
Honeywell CC-PAIH02
Honeywell CC-PCNT02
Honeywell CC-PAOH51
Honeywell FC-RUSIO-3224
Honeywell CC-PCF901

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: