bo-dieu-khien-mvc-series-rs-automation.png

Đại lý phân phối chính thức Rs automation tại Việt Nam - Rs automation Vietnam - ANS Vietnam - Đại lý Rs automation Vietnam

♦ Nguyễn Thị Mỹ Hân ♦

0937.720.487

han@ansgroup.asia

200V Class 3-Phase    
1 SI_20P2F50 INVERTER;F50,200V,0.2KW,3PHASE,STANDARD
2 SI_20P4F50 INVERTER;F50,200V,0.4KW,3PHASE,STANDARD
3 SI_20P7F50 INVERTER;F50,200V,0.7KW,3PHASE,STANDARD
4 SI_21P5F50 INVERTER;F50,200V,1.5KW,3PHASE,STANDARD
5 SI_22P2F50 INVERTER;F50,200V,2.2KW,3PHASE,STANDARD
6 SI_23P7F50 INVERTER;F50,200V,3.7KW,3PHASE,STANDARD
7 SI_B0P4F50 INVERTER;F50,200V,0.4KW,1PHASE,STANDARD
8 SI_B0P7F50 INVERTER;F50,200V,0.7KW,1PHASE,STANDARD
9 SI_B1P5F50 INVERTER;F50,200V,1.5KW,1PHASE,STANDARD
10 SI_B2P2F50 INVERTER;F50,200V,2.2KW,1PHASE,STANDARD
400V Class 3-Phase    
11 SI_40P4F50 INVERTER;F50,400V,0.4KW,3PHASE,STANDARD
12 SI_40P7F50 INVERTER;F50,400V,0.7KW,3PHASE,STANDARD
13 SI_41P5F50 INVERTER;F50,400V,1.5KW,3PHASE,STANDARD
14 SI_42P2F50 INVERTER;F50,400V,2.2KW,3PHASE,STANDARD
15 SI_43P7F50 INVERTER;F50,400V,3.7KW,3PHASE,STANDARD
     
     
CSD5 Series Servo Drive    
1 CSD5_A5BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 50W
2 CSD5_01BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 100W
3 CSD5_02BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 200W
4 CSD5_04BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 400W
5 CSD5_08BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 800Kw
6 CSD5_10BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 1.0Kw
7 CSD5_15BX1 Servo Drive CSD5, 220V, 1.5Kw
CSD3 Series Servo Drive    
8 CSD3_01BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 100W
9 CSD3_02BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 200W
10 CSD3_04BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 400W
11 CSD3_08BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 800W
12 CSD3_10BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 1.0Kw
13 CSD3_15BX2 Servo Drive CSD3, 220V, 1.5Kw
CSDP Series Servo Drive    
14 CSDP_15BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 1.5Kw
15 CSDP_20BX2 Servo Dirve CSDP, 220V, 2.0Kw
16 CSDP_30BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 3.0Kw
17 CSDP_40BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 4.0Kw
18 CSDP_50BX2 Servo Drive CSDP, 220V, 5.0Kw
RSMZ Motor (Cylinder, Low Inertia, 3000RPM)    
20 RSMZ_A5BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W
21 RSMZ_01BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W
22 RSMZ_02BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W
23 RSMZ_04BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W
24 RSMZ_06BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W
25 RSMZ_08BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W
26 RSMZ_10BA3ANK3 Non-Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W
27 RSMZ_A5BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 50W
28 RSMZ_01BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 100W
29 RSMZ_02BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 200W
30 RSMZ_04BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 400W
31 RSMZ_06BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 600W
32 RSMZ_08BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 800W
33 RSMZ_10BA3ABK3 Brake,2500ppr;.Inc, Modular Encoder, 1000W
34 RSMZ_A5BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W
35 RSMZ_01BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W
36 RSMZ_02BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W
37 RSMZ_04BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W
38 RSMZ_06BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W
39 RSMZ_08BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W
40 RSMZ_10BA1ANK3 Non-Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W
41 RSMZ_A5BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 50W
42 RSMZ_01BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 100W
43 RSMZ_02BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 200W
44 RSMZ_04BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 400W
45 RSMZ_06BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 600W
46 RSMZ_08BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 800W
47 RSMZ_10BA1ABK3 Brake, Compact 2500 pulse Incremental, 1000W
48 RSMZ_A5BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W
49 RSMZ_01BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W
50 RSMZ_02BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W
51 RSMZ_04BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W
52 RSMZ_06BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 600W
53 RSMZ_08BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 800W
54 RSMZ_10BQ1ANK3 Non-Brake, 17 bit Serial Absolute, 1000W
55 RSMZ_A5BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 50W
56 RSMZ_01BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 100W
57 RSMZ_02BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 200W
58 RSMZ_04BQ1ABK3 Brake, 17 bit Serial Absolute, 400W

Qúy khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn giá tốt nhất:

===========================

Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam |  CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam |  | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec  Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Vaisala Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam