standard-pressure-sensor-cs-10-and-cs-16-cs-intruments-vietnam.png

 

Đại lý phân phối chính thức CS - Instruments tại Việt Nam CS - Instruments Vietnam - ANS Vietnam

Standard pressure sensor CS 10 and CS 16

Standard pressure sensor CS 10 and CS 16 for pressure ratio 0...10 and 0...16 bar measures with accuracy of full scale 1%. For more exactly measurement in the same pressure ratio we offer the CS 10/ CS 16 sensors with accuracy of full scale 0,5%.
 
Output signal: 4...20 mA, 2-Wire
Power supply: 8...30 VDC

Technical Data

PRESSURE SENSOR- CẢM BIẾN ÁP SUẤT CS INSTRUMENTS

Pressure sensors for compressed air and gas

Cảm biến áp suất cho khí nén và khí đốt

  • Differential pressure probe to test filter performance – đầu dò cảm biến chênh áp để kiểm tra hiệu suất bộ lick
  • Standard pressure sensor – cảm biến áp suất dạng tiêu chuẩn :  CS 10 and CS 16, CS 40, CS 1.6 absolute, CS 100, CS 250, CS 400
  • Precision pressure sensor : cảm biến áp suất có độ chính xác cao : CS -1...+15