1. Air Monitor  MASS-tron II/CEM  - Thiết bị truyền tín hiệu lưu lượng – Mass flow Transmiter

https://www.airmonitor.com/power/product/mass-tron-ii-cem/

MASS-tron II / CEM là thiết bị truyền tín hiệu lưu lượng chênh lệch cực thấp được thiết kế để chuyển đổi tín hiệu áp suất cường độ thấp được tạo ra bởi các đầu dò dòng khí, cộng với nhiệt độ quá trình và áp suất tĩnh đầu vào thành tín hiệu đầu ra analog của dòng khối lượng, nhiệt độ, áp suất và độ lệch của máy phát. Mỗi sản phẩm MASS-tron II / CEM được trang bị nhiều tính năng tiêu chuẩn:

 • Màn hình LCD nhiều dòng được sử dụng trong quá trình thiết lập / hiệu chuẩn và để hiển thị quá trình; AUTO-zero để loại bỏ zero error của bộ truyền tín hiệu
 • AUTO-cal để đo độ dịch chuyển nhạy của máy phát (zero and span drift)
 • Người dùng có thể lựa chọn bộ lọc nhiễu tín hiệu sơ cấp, cách ly nguồn đầu vào
 • Khả năng điều chỉnh dòng chảy 10: 1 hoặc áp suất 100: 1
 • Vỏ bọc NEMA 1
 • Và các tùy chọn khác về cấu trúc.

2. Onicon – Air Monitor VELTRON II CAMM Transmitter- Bộ truyền tín hiệu lưu lượng Air Monitor VELTRON II CAMM

https://www.airmonitor.com/power/product/veltron-ii-camm-transmitter/

Bộ chuyển đổi/ truyền tín hiệu VELTRON II là thiết bị truyền tín hiệu "thông minh" có chênh lệch áp suất và lưu lượng cực thấp. Với độ chính xác của dải đo tự nhiên ± 0,1%, sản phẩm phù hợp với các ứng dụng công nghiệp và HVAC đòi hỏi độ chính xác cao nhất và độ ổn định lâu dài.

Performance Specification Thông số kĩ thuật

Range Phạm vi đo

Ranges. Natural Spans

 • 0 to 25.00 IN w.c.
 • 0 to 10.00 IN w.c.
 • 0 to 5.00 IN w.c.
 • 0 to 2.00 IN w.c.
 • 0 to 1.00 IN w.c.
 • 0 to 0.50 IN w.c.
 • 0 to 0.25 IN w.c.
 • 0 to 0.10 IN w.c.
 • 0 to 0.05 IN w.c.

Bi-Polar Natural Spans

 • 10.00 to 10.00 IN w.c.
 • 5.00 to 5.00 IN w.c.
 • 2.00 to 2.00 IN w.c.
 • 1.00 to 3.00 IN w.c.
 • 0.50 to 0.50 IN w.c.
 • 0.25 to 0.25 IN w.c.
 • 0.10 to 0.10 IN w.c.
 • 0.05 to 0.05 IN w.c.
 • Độ chính xác. 0.1% của dải đo tự nhiên (natural span), bao gồm độ phi tuyến tính, độ trễ và độ không lặp lại
 • Khả năng mở rộng dải đo. Khoảng hiệu chỉnh có thể giảm xuống còn 40% của dải đo tự nhiên.
 • Độ ổn định ±0.5% của dải đo tự nhiên trong 6 tháng
 • Thời gian đáp ứng của đầu dò. 0,5 giây để đạt 98% khi có thay đổi
 • Ảnh hưởng bởi nhiệt độ: Không; tự điều chỉnh bởi công nghệ AUTO-zero
 • Span. 0.015% of Full Span/ºF.
 • Ảnh hưởng bởi vị trí lắp đặt. Không; tự điều chỉnh bởi công nghệ AUTO-zero