ONICON – Air Monitor- Secondary (Bulk) Airflow Measurement Thiết bị đo (khối) luồng khí thứ cấp  ONICON – Air Monitor

https://www.airmonitor.com/power/applications/secondary-airflow -measurement/

Phép đo luồng không khí thứ cấp hoặc khối lượng lớn được sử dụng để xác định tổng luồng khí đốt hoặc phân phối luồng không khí đó vào các hộp gió cấp cho lò hơi trước khi phân phối đến các đầu đốt độc lập. Chỉ số đo lường này là số vĩ mô cần thiết để đạt được tỷ lệ giữa không khí và nhiên liệu tối ưu nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn. Air Monitor sản xuất các giải pháp đo lưu lượng khí lý tưởng nhằm thực hiện các chiến lược kiểm soát không khí thứ cấp của đầu đốt.

Danh sách sản phẩm ONICON tham khảo

 • Onicon- Air Monitor  AUTO-purge III
 • Onicon- Air Monitor  AUTO-purge III/CEM
 • Onicon- Air Monitor  CA Station – Combustion Airflow Measurement Station
 • Onicon- Air Monitor  CAMS™ – Combustion Airflow Management System
 • Onicon- Air Monitor  MASS-tron II/CEM
 • Onicon- Air Monitor  CEM Systems
 • Onicon- Air Monitor  IBAM
 • Onicon- Air Monitor  MASS-tron II/CEM
 • Onicon- Air Monitor  STACK-probe
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON DPT and VELTRON DPT-Plus
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON II CAMM Transmitter
 • Onicon- Air Monitor  VOLU-probe SS – Stainless Steel Traverse Probe with Transmitter