SHIMADEN  SR92-8I-N-90-1400 Digital Controller – Bộ điều khiển kỹ thuật số

Mã sản phẩm: SR92-8I-N-90-1400

Nhà sản xuất: Shimaden

Nhà phân phối: ANS Vietnam, Đại Lý Shimaden Vietnam, Shimaden Vietnam

Công dụng của sản phẩm SR92-8I-N-90-1400

  • Làm nóng và làm mát hai điều khiển đầu ra (khi chế độ đầu ra thứ hai được chọn)
  • Điều chỉnh PID làm nóng và làm mát cũng có chức năng điều chỉnh tốt cho các hệ thống có đặc tính tăng nhiệt độ quán tính.
  • Giá trị đo, giá trị cài đặt đầu ra được điều chỉnh có thể được gửi dưới dạng tín hiệu tương tự và có thể được sử dụng như một thiết bị đầu cuối đầu vào của bộ ghi dữ liệu.
  • RS ‐ 485 và RS ‐ 232C cho phép giao tiếp dữ liệu với PC Sequencer.
  • Khi giao tiếp RS-485, giao tiếp đa điểm có thể được kết nối với tối đa 31 thiết bị.

Code Selection Table: