Máy điều khiển nhiệt độ khuôn MC5(25,55,88)/MC-HH. Matsui Mold Temperature Controller

https://matsui.net/en/products/category/temperature-controller/

Máy gia nhiệt nước MC5 Matsui – nhỏ gọn  vận hành dễ dàng – tin cây

Đặc tính sản phẩm:

MC cung cấp nhiệt độ ổn định và mức độ an toàn cao.

1. Độ chính xác cao

Hiển thị nhiệt độ chính xác lên đến 0,1 độ.

Chức năng bộ nhớ lưu 2 nhiệt độ khác nhau để dễ dàng thay đổi.

2. Đáng tin cậy

Mạch điều khiển máy sưởi sử dụng SSR (rơ le không tiếp điểm).

Bộ ngắt cuộn dây shunt tự động tắt nguồn khi quá nhiệt.

Thông số kỹ thuật chi tiết

 https://matsui.net/en/wp-content/uploads/2021/12/mc5.pdf

Các phiên bản của Temperature Controller Matsui

 • Matsui MC5-G3-25L95 Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MATSUI MC5-G3-55L95 Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MATSUI MC5-G3-88L95 Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MATSUI MC5-G1-25L95 Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MATSUI MC5-G1-55L95 Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MATSUI MC5-G1-88L95 Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MATSUI MC5-G3-25H120 Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MATSUI MC5-G3-55H120 Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MATSUI MC5-G3-88H120 Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MATSUI MC5-G1-25H120 Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MATSUI MC5-G1-55H120 Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MATSUI MC5-G1-88H120 Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller

Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller Matsui  MC (L/H/HH)

https://matsui.net/en/products/mchh/

MC là dòng máy điều khiển nhiệt độ khuôn tiêu chuẩn với độ ổn định và độ an toàn cao.

Thông số kỹ thuật chi tiết:

https://matsui.net/en/wp-content/uploads/2021/12/mclhhh.pdf

Các phiên bản của MC (L/H/HH) Matsui

 • MCL-25- CT-J Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCL-55- CT-J Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCH-25- CT-J Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCH-55- CT-J Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCL-88- CT-J Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCH-88- CT-J Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCHH-55- CT-J Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCHH-88- CT-J Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller