Towa Seiden PRL-100  Rotary Paddle type level sensor – Công tắc mức dạng xoay

Tên thiết bị: PRL-100  Rotary Paddle type level sensor – Công tắc mức dạng xoay

Mã đặt hàng: PRL-100 

Nhà sản xuất: Towa Seiden

Nhà cung cấp: ANS Việt Nam, Đại lý Towa Seiden tại Việt Nam, Towa Seiden Vietnam

Công dụng của PRL-100  Rotary Paddle type level sensor – Công tắc mức dạng xoay

Công tắc mức cánh khuấy dạng xoay đo mức bằng việc tiếp xúc với vật thể đo, phát hiện và truyền tín hiệu đo. Công tắc mức dùng cánh khuấy đo với độ nhạy cao (cho cả các chất đo có mật độ thấp), và có thể sử dụng ngay cả khi thay thế chất đo trong cùng một bồn chứa.
Với nguyên tắc vận hành đơn giản, có thể xoay trộn , rung lắc trong quá trình đo thì sản phẩm này phù hợp hầu hết cho việc đo mức các chất rắn.

Đặc tính của sản phẩm PRL-100  Rotary Paddle type level sensor

Lắp đặt và điều khiển dễ dàng

Không cần điều chỉnh độ nhạy

Nhiệt độ thay đổi không đáng kể sẽ không làm ảnh hưởng hoạt động máy.

Phù hợp với đo mức cho những bồn chứa chất dạng hạt.

Manual: http://www.towa-seiden.co.jp/img/en2/download/RotaryPaddle/manual/prl_pa_paf_catalog_english.pdf

Drawing: http://www.towa-seiden.co.jp/img/en2/download/RotaryPaddle/prl_100.pdf