Bentone đang dẫn đầu với sự phát triển mới trong kỹ thuật đốt và chúng tôi đang không ngừng làm việc để giảm lượng khí thải CO2. Chúng tôi tập trung vào chất lượng, hiệu suất cao và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp, tất cả các đầu đốt của chúng tôi đều được dán nhãn CE và được sản xuất theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 676 và EN 746-2.

Đầu đốt bằng dầu và dầu RME Bentone có 10 dòng sản phẩm:

  • Bentone BF1 - là đầu đốt linh hoạt nhất của chúng tôi cho các ứng dụng trong nhà và có vài phiên bản khác nhau. Được thiết kế theo tiêu chuẩn đốt cháy hiệu quả hiện đại và được thiết kế và phê duyệt vào hạng 3 của Ecodesign.

Công suất: 0,9-7,6 kg/h (11-90 kW)

  • Bentone Sterling - chủ yếu được sử dụng để sưởi ấm cho khu dân cư ở Châu Âu, được thiết kế và phê duyệt vào hạng 3 của Ecodesign.

Công suất: 1,2-13,3 Kg/h (14 – 157 kW)

  • Bentone B2 - là đầu đốt dầu hiện đại dùng để sưởi nhiệt trong nhà, trong thương mại và các ứng dụng công nghiệp. Được thiết kế theo tiêu chuẩn đốt cháy hiệu quả hiện đại với một nắp nhựa.

Công suất: 2,4-10,5 kg/h (28-125 kW)

  • Bentone B30-  là đầu đốt công nghiệp được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp nhưng cũng có thể được sử dụng để sưởi ấm trong các tòa nhà thương mại.

Công suất: 4,5-17 kg/h (55-200 kW)

  • Bentone B40- là đầu đốt công nghiệp được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp nhưng cũng có thể được sử dụng để sưởi ấm trong các tòa nhà thương mại.

Công suất: 8-29,5 kg/h (95-350 kW)

  • Bentone B45- là đầu đốt công nghiệp được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp nhưng cũng có thể được sử dụng để sưởi ấm trong các tòa nhà thương mại.

Công suất: 8,5-47 kg/h (101-570 kW)

  • Bentone B55-  là đầu đốt công nghiệp được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp nhưng cũng có thể được sử dụng để sưởi ấm trong các tòa nhà thương mại.

Công suất: 13-67,5 kg/h (155-800 kW)

  • Bentone B65-  là đầu đốt công nghiệp được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp nhưng cũng có thể được sử dụng để sưởi ấm trong các tòa nhà thương mại.

Công suất: 21-99,5 kg/h (250-1180 kW)

  • Bentone B70-  là đầu đốt công nghiệp được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp nhưng cũng có thể được sử dụng để sưởi ấm trong các tòa nhà thương mại.

Công suất: 41-139 kg/h (490-1650 kW)

  • Bentone B80-  là đầu đốt công nghiệp được thiết kế cho các ứng dụng công nghiệp nhưng cũng có thể được sử dụng để sưởi ấm trong các tòa nhà thương mại.

Công suất: 50-211 kg/h (600-2500 kW)