NITTOSEIKO Turbine Flow Meter K series - Đồng hồ đo lưu lượng nước tuabin K series NITTOSEIKO/ thiết bị đo lưu lượng nước tuabin K series NITTOSEIKO

Đồng hồ đo lưu lượng nước tuabin K series NITTOSEIKO là thiết bị đo lưu lượng kiểu cánh quạt hướng trục, có độ bền cao và khả năng bảo trì tuyệt vời

 • Ứng dụng của thiết bị đo lưu lượng nước tuabin K series NITTOSEIKO
 • Quản lý lưu lượng dòng chảy của nước trong các hồ chứa và các loại nhà máy cấp nước công nghiệp, nước ngầm và thoát nước (nước thải)
 • Một loạt các biện pháp quản lý và kiểm soát nước, ví dụ: để điều hòa lưu lượng dòng chảy cho các tòa nhà
 • Đặc trưng của thiết bị đo lưu lượng nước tuabin K series NITTOSEIKO
 • Độ bền và độ ổn định tuyệt vời với các vật liệu đặc biệt được sử dụng cho các ổ trục chính
 • Sản phẩm có khả năng ứng dụng đối với chất lỏng có chứa nhiều tạp chất và chất lỏng có sự dao động lớn về áp suất hoặc tốc độ dòng chảy
 • Có thể lắp ở mọi vị trí trên đường ống: thẳng đứng, nằm ngang, nghiêng
 • Chỉ báo chống nước cho phép đặt thiết bị lên cửa hoặc trong hố sâu
 • Chỉ thị từ xa, ghi âm từ xa và điều khiển từ xa có sẵn, tích hợp với máy phát xung
 • Specifications - Mô tả kĩ thuật
 • Measured liquid (Chất lỏng đo lường): nước máy, nước công nghiệp, nước ngầm, nước nóng và lạnh, nước thoát (nước thải), nước biển
 • Nominal size (kích thước ống): 500 ~ 350 mm
 • Liquid temperature (nhiệt độ chất lỏng): 0 ~ 6°C, 60 ~ 150 °C (high temperature specification)
 • Liquid pressure (áp suất chất lỏng): 1.0 MPa or less (2.0MPa or less by Flange standard)
 • Accuracy (độ chính xác): within ± 2.0%

 

KC125S7-T-M4-AS3R

 • Các thiết bị đo lưu lượng nước Nitto Seiko cùng loại
 • NITTOSEIKO Flow meter SS series - Đồng hồ đo lưu lượng nước tuabin SS series / thiết bị đo lưu lượng nước tuabin SS series
 • NITTOSEIKO Flow meter FS series - Đồng hồ đo lưu lượng nước tuabin FS series/ thiết bị đo lưu lượng nước tuabin FS series
 • NITTOSEIKO Flow meter RE series - Đồng hồ đo lưu lượng nước tuabin RE series/ thiết bị đo lưu lượng nước tuabin RE series
 • NITTOSEIKO Flow meter BR series - Đồng hồ đo lưu lượng nước tuabin BR series/ thiết bị đo lưu lượng nước tuabin BR series