Matsui  MCLX-HX - Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller

https://matsui.net/en/products/mclxhx/

Đặc tính:

Máy điều khiển nhiệt độ khuôn  Matsui MCLX thúc đẩy kiểm soát nhiệt độ ổn định và mức độ an toàn cao cho tốc độ dòng chảy lớn.

Tính năng máy bơm

 • Tốc độ dòng chảy lớn và bơm cao áp nâng cao hiệu suất và độ tin cậy.
 • Phớt cơ khí tùy chỉnh giúp tăng khả năng làm kín trục và kéo dài tuổi thọ của máy bơm để cho phép hoạt động ở nhiệt độ nước cao hơn so với các kiểu máy khác của công ty
 • Cấu trúc máy bơm có khả năng chống cặn nước. (Cánh quạt: thép không gỉ)

Thông số kỹ thuật chi tiết

https://matsui.net/en/wp-content/uploads/2021/12/mclxmchx.pdf

Các phiên bản của Mold temperature controller Spiral Pump type MCLX-HX

 • MCLX200-CT-J Matsui Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCLX350-CT-J Matsui Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCLX450-CT-J Matsui Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCHX200-CT-J Matsui Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCHX350-CT-J Matsui Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCHX450-CT-J Matsui Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCHX200PDDCT-J Matsui Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCHX350PDDCT-J Matsui Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller
 • MCHX450PDDCT-J Matsui Máy điều khiển nhiệt độ khuôn - Mold temperature controller

Medium temperature controller - Máy điều khiển nhiệt độ trung bình Matsui MCAX

https://matsui.net/en/products/mcax/

Đặc tính sản phẩm

Máy điều khiển nhiệt độ trung bình Matsui MCAX thúc đẩy khả năng kiểm soát nhiệt độ ổn định và mức độ an toàn cao dưới áp suất cao.

Tính năng máy bơm

Thiết kế không bịt kín của máy bơm đóng hộp cho phép MCAX được sử dụng ngay cả trong phòng sạch. Nổi tiếng về khả năng kiểm soát nhiệt độ chính xác cao, MCAX cũng thích hợp để sử dụng dưới áp suất cao và tốc độ dòng chảy lớn.

Thông số kỹ thuật chi tiết

https://matsui.net/en/wp-content/uploads/2021/12/mcax.pdf

Các phiên bản của Medium temperature controller Magnet pump type MCAX

 • Máy điều khiển nhiệt độ trung bình MCAX-20-CT-J Medium temperature controller Magnet pump type
 • Máy điều khiển nhiệt độ trung bình MCAX-50-CT-J Medium temperature controller Magnet pump type