• Các Khớp quay/ Khớp nối cầu này có thể xoay 360 độ.
  • Chúng có độ bền cơ học lớn.
  • Cấu trúc vẫn đơn giản.

※ Vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi để sử dụng với chất lỏng ở 100 độ C (212 độ F) trở lên hoặc với chất lỏng đặc biệt.

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Max. Pressure

10A to 50A 4.1MPa
(595 psi)
65A to 80A 2.1MPa
(305 psi)

Max. Temperature

100 degrees C
(212 degrees F)

Material

Stainless Steel

Seal

NBR O-ring

Connection

Female Taper Thread (Rc)