PIETRO FIORENTINI PF-120 Bộ điều áp trung bình và thấp / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - LOW - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/medium-low-pressure-gas-regulators/ml-direct-operated/pf-120/

Pietro PF-120 là dòng van điều chỉnh áp suất thường mở - Fail Open - theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334.

PF-120 của Pietro Fiorentini là bộ điều áp hoạt động trực tiếp được điều khiển bằng màng ngăn và tác động lò xo được điều chỉnh tương phản để sử dụng cho các chất lỏng khí đã được lọc trước đó.

Pietro PF-120 là bộ điều chỉnh áp suất thích hợp sử dụng cho các mạng lưới phân phối khí tự nhiên áp suất trung bình và thấp.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 10
 • Kích thước DN: 1″ 1/2 NPT (pending), 2″ NPT and flanged 125 FF
 • Áp suất đầu vào thiết kế: lên tới 862 kPa (125 psig)
 • Nhiệt độ môi trường: -28 °C to +65 °C (từ -20 °F ÷  +150 °F)
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 1.7 kPa ÷ 34 kPa (từ 7″ w.c. to 5 psig)
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 13.8 kPa ÷ 862 kPa (2 ÷  125 psig)
 • Tiêu chuẩn công nghiệp : ANSI B109.4 and CSA 6.18

Ứng dụng của Pietro PF-120

 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: District stations  - trạm phân phối khí trong thành phố, Tái hóa khí- Regasification, Động cơ chạy gasoline - Gas engines
 • Truyền tải khí áp suất thấp -GAS TRANSMISSION LP: Công nghiệp nhỏ và vừa - Medium/small industry, người dùng thương mại – Commercial user (Các cửa hàng, nhà hàng, câu lạc bộ…)

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/pf80120_technicalbrochure_USA.pdf

PIETRO FIORENTINI PF-80 Bộ điều áp trung bình và thấp / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - LOW - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/medium-low-pressure-gas-regulators/ml-direct-operated/pf-80/

Pietro PF-80 là dòng van điều chỉnh áp suất thường mở - Fail Open - theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334.

PF-80 của Pietro Fiorentini là 1 trong những bộ điều áp hoạt động trực tiếp được điều khiển bằng màng ngăn và tác động lò xo được điều chỉnh tương phản để sử dụng cho các chất lỏng khí không ăn mòn đã được lọc trước đó.

Pietro PF-80 là bộ điều chỉnh áp suất thích hợp sử dụng cho các mạng lưới phân phối khí tự nhiên áp suất trung bình và thấp.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 10
 • Kích thước DN: 1″ 1/4 NPT, 1″ 1/2 NPT, 2″ NPT
 • Áp suất đầu vào thiết kế: lên tới 862 kPa (125 psig)
 • Nhiệt độ môi trường: -28 °C to +65 °C (từ -20 °F ÷  +150 °F)
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 1.7 kPa ÷ 69 kPa (từ 7″w.c. to 10 psig)
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 13.8 kPa ÷ 862 kPa (2 ÷  125 psig)
 • Tiêu chuẩn công nghiệp : ANSI B109.4 and CSA 6.18

Ứng dụng của Pietro PF-80

 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: District stations  - trạm phân phối khí trong thành phố
 • Truyền tải khí áp suất thấp -GAS TRANSMISSION LP: Công nghiệp nhỏ và vừa - Medium/small industry, người dùng thương mại – Commercial user (Các cửa hàng, nhà hàng, câu lạc bộ…)

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/pf80120_technicalbrochure_USA.pdf