Kawaso STP  - Resistance temperature sampling probe - Đầu dò lấy mẫu nhiệt độ điện trở

http://www.kawaso.co.jp/products-en/temperature-measurement-and-sampling-probe

Công dụng của Resistance temperature sampling probe

Đầu dò lấy mẫu nhiệt độ điện trở là một đầu dò được sử dụng trong thiết bị tự động không phải là thiết bị chuyển đổi phụ, và được đặt tên là STP theo tên viết tắt của Lấy mẫu nhiệt độ thăm dò. Kawaso có nhiều đầu dò khác nhau để có được thông tin chính xác trong quá trình luyện gang và luyện thép.

Thông số kỹ thuật chi tiết:

http://www.kawaso.co.jp/products/%e6%b8%ac%e6%b8%a9%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%96

Các phiên bản của Resistance temperature sampling probe

 • STP-S Temperature Measurement and Sampling Probe Kawaso
 • STP-T Temperature Measurement and Sampling Probe Kawaso
 • STP-ST Temperature Measurement and Sampling Probe Kawaso
 • STP-ST Temperature Measurement and Sampling Probe Kawaso

Kawaso STP có thể dung cho các vị tri :

 • Pretreatment – đo nhiệt độ thép nóng
 • Rear Converter – đo nhiệt độ thép nóng chảy
 • Secondary Refining – đo nhiệt độ thép nóng chảy
 • Continuous casting – đo nhiệt độ thép nóng chảy

Kawaso OXT - Oxygen Measurement Probe Kawaso – Đầu dò đo hoạt độ O2

http://www.kawaso.co.jp/products/%e9%85%b8%e7%b4%a0%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%96

Công dụng của Đầu dò Oxy - Oxygen Measurement Probe

Đầu dò oxy bao gồm một tế bào nồng độ oxy và một cảm biến nhiệt độ thép nóng chảy và có thể được sử dụng để đo hoạt động oxy trong một phạm vi rộng từ oxy thấp đến oxy cao, do đó, lượng oxy hòa tan có thể được kiểm soát trong mỗi bước của quá trình luyện thép quy trình và kiểm soát chất lượng tiên tiến.

Thông số kỹ thuật chi tiết:

http://www.kawaso.co.jp/products/%e9%85%b8%e7%b4%a0%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%96

Ứng dụng:

 • Rear Converter – đo nồng độ Oxy và nhiệt độ thép nóng chảy
 • Secondary Refining – đo nồng độ Oxy và nhiệt độ thép nóng chảy

Các phiên bản của Oxygen Measurement Probe

 • Đầu dò Oxy OXT-O Oxygen Measurement Probe Kawaso

Đầu dò OXT-O có 2 tính năng; đo hoạt độ oxy và đo nhiệt độ. Đầu dò này có thể được sử dụng trong lò nấu, tinh chế thứ cấp, tundish đúc liên tục, v.v.

 • Đầu dò Oxy OXT-OS Oxygen Measurement Probe Kawaso

Đầu dò OXT-OS không chỉ có tính năng đo hoạt động oxy và nhiệt độ mà còn có tính năng lấy mẫu ở nhiều hình dạng khác nhau để phân tích. Đầu dò này có thể được sử dụng trong lò nấu, tinh chế thứ cấp, tundish đúc liên tục, v.v.

 • Đầu dò Oxy LF Oxygen  Probe for Secondary Refining Kawaso