Towa Seiden TSA-A1SA-070 Capacitive level switch screw-in type - Công tắc mức điện dung kiểu vặn vít

Mã đặt hàng: TSA-A1SA-070

Nhà sản xuất: Towa Seiden

Nhà cung cấp: ANS Vietnam, Towa Seiden Vietnam

Cấu hình của cảm biến mức điện dung là điện cực (điện cực nối đất, điện cực cảm ứng) bằng mạch điện tử và điện cực là tụ điện.

Các điều kiện để xác định giá trị dung lượng của tụ điện, hình dạng, kích thước, vị trí đặt và điều kiện môi trường. tụ điện bằng hiệu số của hằng số điện môi tương đối của vật cần đo. Đối tượng cần đo dựa vào giá trị điện dung khi không khí, có thể xác định được sự chênh lệch giữa các giá trị điện dung có thể bằng hằng số điện môi tương đối DUT khác nhau. Nó cũng có thể cho phép tương đối xác định hai đối tượng được đo bởi một đối tượng dựa trên hai đối tượng khác nhau được đo. Và xuất ra tín hiệu của quá trình xác định.

Hằng số điện môi tương đối là: Tỉ số giữa điện dung của tụ điện khi lấp đầy giữa cả hai điện cực của tụ điện bằng chất cách điện (chất điện môi) và điện dung khi chân không bỏ chất cách điện (chất điện môi). Nhiệt lượng xác định theo loại chất.

Đặc tính của cảm biến mức loại điện dung

Ổn định lâu dài mà không cần trình điều khiển

Với công tắc thay đổi độ nhạy phát hiện (chỉ Loại tích hợp)

Bề mặt bảo trì tuyệt vời bằng mạch khuếch đại của riêng chúng tôi biến thể của Tích hợp, loại tách bộ khuếch đại và chống cháy nổ

 

Product description:

TSA-A1SA-070 (CA-A1SA-070) Capacitive level switch screw-in type. 

It can detect all measurement objects such as powder, liquid, and granules.

TSA-A1SA-070 (CA-A1SA-070),

insertion depth 700mm,

power supply voltage: AC100/200V,

electrode material SUS304,

 4 kinds of sensitivity can be adjusted,

so the measurement range is wide.

Drawing: http://www.towa-seiden.co.jp/img/data/en/capacitance/pdf/tsa_a1sa_025_100_e.pdf