OIL LEVEL REGULATORS
Bộ điều chỉnh mức dầu
TK3+ 46 BAR VERSION
TK4 46 BAR VERSION
TK4 MODBUS 46BAR VERSION
TK3+ 80 BAR VERSION
TK4 80 BAR VERSION
TK4 MODBUS 80BAR VERSION
TK3+ 130 BAR VERSION
TK4 130 BAR VERSION
TK4 MODBUS 130BAR VERSION
AC&R LEVEL SWITCHES
Công tắc mức AC&R
LC-PS LEVEL SWITCH
LC-XT LEVEL SWITCH
ROTALOCK (RLK) LEVEL SWITCH
LC-PH LEVEL SWITCH UP TO 120BAR
LC-XP LEVEL SWITCH UP TO 120BAR
K25 4-20 MA LEVEL SWITCH
TK1+ OIL LEVEL SWITCH
PLASTIC INFRARED LEVEL SENSORS
Cảm biến báo mức cho nhựa
K01 LEVEL SWITCH
K04 LEVEL SWITCH
K23 LEVEL SWITCH
METALLIC INFRARED LEVEL SENSORS
Cảm biến báo mức cho kim loại
K06 LEVEL SWITCH
K11 LEVEL SWITCH
K12 LEVEL SWITCH
K25 LEVEL SWITCH
METALLIC INFRARED LEVEL SENSORS WITH INTEGRATED TEMPERATURE OUTPUT
Cảm biến báo mức cho kim loại có tích hợp ngõ ra chịu nhiệt
K06 LEVEL SWITCH
K06 LEVEL SWITCH + THERMOSTAT
K25 4-20 MA LEVEL SWITCH
ATEX INFRARED LEVEL SENSORS
Cảm biến báo mức chuẩn ATEX
EEX LEVEL SWITCH. ATEX METALLIC IR SENSOR UP TO 60°C