Showa Giken Khớp nối đặc biệt –dạng dây chuyền / LINE

Các khớp xoay cho môi chất cao áp được kết hợp và lắp ráp trên một dây chuyền. Đường ống được thiết kế và sản xuất có tính đến điểm bắt đầu của chuyển động và hành trình.

Ứng dụng

1. Thiết bị nhà máy cán để sản xuất thép

2. Các đường ống thủy lực khác nhau

3. Các đường ống khác cho môi trường áp suất cao có thể di chuyển theo hai chiều và ba chiều.

 Showa Giken Khớp nối đặc biệt  - Pearl Ball Joints – Khớp bi

Khớp bi là một khớp có thể nghiêng theo hướng mong muốn và được sử dụng để điều chỉnh lực xoắn của ống hoặc thay đổi hướng của ống được kết nối. Chúng tôi có thể cung cấp khe co giãn dạng bi bao gồm một trục có thể mở rộng.

Ứng dụng

1. Đường ống cho thiết bị sản xuất thép

2. Đường ống để hấp thụ dịch chuyển mặt đất