Analyzer AMI SilicaA-25.431.000

Complete monitoring system for the automatic, continuous measurement of silica in water steam cycles.

  • Measuring range: 1 to 5'000 ppb
  • Based on colorimetric measurement principle
  • Complete system including: measurement and control electronics, photometer with integrated reaction chamber, flow indicator, reagent dosing system and reagent containers.
  • 2nd sample stream with switching valve as an option
  • Optional communication interface
  • Sample Sequencer for up to 6 sample streams as an accessory

Specifications

Silica measurement

 

Measuring range

1 ... 5'000 ppb

Reproducibility

±1 ppb or ±5 % of reading

Cycle time

10 minutes

 

Power supply

 

 

Voltage

100-240 VAC (±10%), 50/60Hz
or
10-36 VDC

Power consumption

max. 35 VA

 

Sample conditions

 

Flow rate

min. 10 L/h

Temperature

up to 50 °C (122 °F)

Inlet pressure

0.15 ... 2 bar (2 ... 29 PSI)

Outlet pressure

ambient pressure

THIẾT BỊ PHÂN TÍCH AMI SILICA: A-25.431.000

Mô tả sản phẩm:

Hệ thống giám sát hoàn chỉnh để đo silica tự động, liên tục trong chu trình hơi nước.

 

• Phạm vi đo: 1 đến 5'000 ppb

• Dựa trên nguyên tắc đo so màu

• Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm: thiết bị điện tử đo lường và điều khiển, máy đo quang tích hợp buồng phản ứng, bộ chỉ thị lưu lượng, hệ thống định lượng thuốc thử và hộp đựng thuốc thử.

• Kênh mẫu thứ hai với van chuyển mạch

• Giao diện giao tiếp tùy chọn

• Sample Sequencer cho tối đa 6 kênh mẫu dùng như một thiết bị đi kèm

Thông số kĩ thuật:

Đo Silica

 

Dải đo

1 ... 5'000 ppb

Độ chính xác

±1 ppb hoặc ±5 %

Chi kì

10 phút

Nguồn cấp điện áp

100-240 VAC (±10%), 50/60Hz
hoặc
10-36 VDC

Công suất

Tối đa. 35 VA

 

Điều kiện mẫu

 

Lưu lượng

Tối thiếu 10 L/h

Nhiệt độ

Lên đến 50 °C (122 °F)

Áp lực ngõ vào

0.15 ... 2 bar (2 ... 29 PSI)

Áp lực ngõ ra

Áp suất xung quanh