Beijer Vietnam, Đại lý Beijer Vietnam - ANS Vietnam

Chuyên cung cấp Bộ lập trình PLC Beijer, Bộ điều khiển PLC Beijer, Điều khiển PLC Beijer, PLC tích hợp HMI Beijer, PLC+ HMI all in one Beijer, PC Công nghiêp Beijer, INdustrial PC Beijer, Entry-level Panel PC Beijer, High-end Panel PC Beijer, heavy Industrial Panel PC Beijer, Màn hình HMI Beijer, Human Machine Interface Beijer, Bộ điều khiển lập trình  Beijer, Programmable Logic Controller Beijer, Màn hình lập trình HMI Beijer, HMI chuyên dụng Beijer, Màn hình điều khiển công nghiệp Beijer, Màn hình hiển thị Beijer, HMI Công nghiệp Beijer, Màn hình công nghiệp Beijer, Màn hình điều khiển HMI Beijer, Panel PC Công nghiệp Beijer, Màn hình cảm ứng công nghiệp Beijer

List code:

Name of producer Model Brand
Integrated CODESYS control             
Điều khiển tích hợp CODESYS    
X2 control 4 Beijerelectronics Vietnam
X2 control 7 Beijerelectronics Vietnam
X2 control 10 Beijerelectronics Vietnam
X2 control 12 Beijerelectronics Vietnam
X2 control 15 Beijerelectronics Vietnam
X2 marine 7 SC Beijerelectronics Vietnam
X2 marine 7 HB SC Beijerelectronics Vietnam
X2 marine 15 SC Beijerelectronics Vietnam
X2 marine 15 HB SC Beijerelectronics Vietnam
Distributed CODESYS control                
Điều khiển phân tán CODESYS
  Beijerelectronics Vietnam
Network adapter modules                  
Mô-đun bộ điều hợp mạng
GN-9273 Beijerelectronics Vietnam
GN-9386 Beijerelectronics Vietnam
GN-9289 Beijerelectronics Vietnam
CODESYS controller modules                 
Mô-đun bộ điều khiển CODESYS
GN-9372 Beijerelectronics Vietnam
Digital input modules                              
Mô-đun đầu vào kỹ thuật số
GT-1238 Beijerelectronics Vietnam
GT-1804 Beijerelectronics Vietnam
GT-12DF Beijerelectronics Vietnam
GT-1904 Beijerelectronics Vietnam
Digital output modules                      
 Mô- đun đầu ra kĩ thuật số
GT-2318 Beijerelectronics Vietnam
GT-2328 Beijerelectronics Vietnam
GT-2618 Beijerelectronics Vietnam
GT-2628 Beijerelectronics Vietnam
GT-2744 Beijerelectronics Vietnam
GT-225F Beijerelectronics Vietnam
GT-226F Beijerelectronics Vietnam
Analog input modules                                   Mô-đun đầu vào tương tự GT-3118 Beijerelectronics Vietnam
GT-3428 Beijerelectronics Vietnam
GT-3704 Beijerelectronics Vietnam
GT-3708 Beijerelectronics Vietnam
GT-3804 Beijerelectronics Vietnam
GT-3914 Beijerelectronics Vietnam
GT-3924 Beijerelectronics Vietnam
Analog output modules                             
Mô-đun đầu ra tương tự
GT-4114 Beijerelectronics Vietnam
GT-4118 Beijerelectronics Vietnam
GT-4428 Beijerelectronics Vietnam
Special modules                                       Mô-đun đặc biệt GT-5221  Beijerelectronics Vietnam
GT-5231  Beijerelectronics Vietnam
GT-5112  Beijerelectronics Vietnam
Power supplies                                        Bộ nguồn GT-7408 Beijerelectronics Vietnam
GT-7508 Beijerelectronics Vietnam
GT-7511 Beijerelectronics Vietnam
GT-7518 Beijerelectronics Vietnam
GT-7588 Beijerelectronics Vietnam
GT-7641 Beijerelectronics Vietnam
Modular PLC   Beijerelectronics Vietnam
CPU BCS-NX3004 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX3010 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX3020 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX3030 Beijerelectronics Vietnam
Analog Ios BCS-NX6000 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX6010 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX6020 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX6100 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NJ6000 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NJ6010 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NJ6020 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NJ6100 Beijerelectronics Vietnam
Digital Ios BCS-NX1001 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX1005 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX2001 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX2020 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NJ1001 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NJ2001 Beijerelectronics Vietnam
Communication BCS-NX5000 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX5001 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX5110 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX5210 Beijerelectronics Vietnam
Power supply                                           Bộ nguồn BCS-NX8000 Beijerelectronics Vietnam
Back Planes BCS-NX9000 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX9001 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX9002 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX9003 Beijerelectronics Vietnam
BCS-NX9010 Beijerelectronics Vietnam
Compact controller                                    Bộ điều khiển nhỏ gọn BCS-XP300 Beijerelectronics Vietnam
BCS-XP315 Beijerelectronics Vietnam
BCS-XP325 Beijerelectronics Vietnam
Data communication   Beijerelectronics Vietnam
Ethernet switches                                    Thiết bị chuyển mạch Ethernet JenNet 2005 Beijerelectronics Vietnam
JetNet 2005f Beijerelectronics Vietnam
JetNet 3005G Beijerelectronics Vietnam
JetNet 3008 Beijerelectronics Vietnam
JetNet 3008f Beijerelectronics Vietnam
JetNet 3008G Beijerelectronics Vietnam
JetNet 3010G Beijerelectronics Vietnam
JetNet 3018G Beijerelectronics Vietnam
PoE switches                                       Thiết bị chuyển mạch PoE JetNet 3705 Beijerelectronics Vietnam
JetNet 3705f Beijerelectronics Vietnam
JetNet 3710G Beijerelectronics Vietnam
JetNet 3810G Beijerelectronics Vietnam
JetNet 3810Gf Beijerelectronics Vietnam
JetNet 3906G Beijerelectronics Vietnam
3G / 4G Routers                                                   Bộ định tuyến 3G / 4G JetWave 2311-LTE Beijerelectronics Vietnam
JetWave 2311 Beijerelectronics Vietnam
JetWave 2310-LTE Beijerelectronics Vietnam
JetWave 2310 Beijerelectronics Vietnam
Wireless                                        Thiết bị vô tuyến JetWave 3220 Beijerelectronics Vietnam
JetWave 3220-SR Beijerelectronics Vietnam
Media converters and PoE injectors   Bộ chuyển đổi PoE injectors JetCon 2502 Beijerelectronics Vietnam
JetCon 1302 Beijerelectronics Vietnam
JetCon 1301 Beijerelectronics Vietnam
Serial and USB converters                      
Bộ chuyển đổi nối tiếp và USB 
JetCon 2401 Beijerelectronics Vietnam
JetCon 2201w Beijerelectronics Vietnam
Remote access                                            Điều khiển từ xa Tosibox Lock 100 - TBL1EU Beijerelectronics Vietnam
Tosibox Lock 200 - TBL2EU Beijerelectronics Vietnam
Tosibox Lock 500 - TBL5 Beijerelectronics Vietnam
Tosibox Lock 500 - TBL5PS Beijerelectronics Vietnam
Tosibox Lock 500 - TBL5iAPS Beijerelectronics Vietnam
Tosibox Central Lock - TBCL1EU Beijerelectronics Vietnam
Tosibox Key - TBK2 Beijerelectronics Vietnam
Tosibox 4G Modem - TB4GM2EU Beijerelectronics Vietnam
Tosibox antenna for 3G/4G modem Beijerelectronics Vietnam
Tosibox antenna for 2G/3G/4G modem Beijerelectronics Vietnam
Tosibox antenna extension cable Length 5m Beijerelectronics Vietnam
Tosibox antenna extension cable Length 10m Beijerelectronics Vietnam
Tosibox DIN rail mounting bracket Fits Lock 100 Beijerelectronics Vietnam
Tosibox PROFIBUS Ethernet Gateway Beijerelectronics Vietnam
Tosibox Mobile Client x1 - TBMC1 Beijerelectronics Vietnam
Tosibox Mobile Client x5 - TBMC5 Beijerelectronics Vietnam
Tosibox Mobile Client x10 - TBMC10 Beijerelectronics Vietnam
Tosibox SoftKey - TBSKL1 Beijerelectronics Vietnam
Tosibox SoftKey - TBSKL5 Beijerelectronics Vietnam
Tosibox SoftKey - TBSKL10 Beijerelectronics Vietnam

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: