Elco Holding Vietnam - Đại lý Elco Holding Vietnam

I.GIỚI THIỆU

Công ty Elco Holding có hai trụ sở tại Đức, một chi nhánh và nhà máy tại Trung Quốc.

Các lĩnh vực kinh doanh của Elco bao gồm từ tích hợp hệ thống đến hình thành, phát triển, sản xuất và kinh doanh các giải pháp tự động hóa như bộ mã hóa, cảm biến, cáp, mô-đun giao diện, hệ thống fieldbus và cả giải pháp hệ thống IoT dựa trên các tiêu chuẩn của Đức.

Elco cung cấp cho khách hàng một danh mục sản phẩm hoàn chỉnh:

Đo lường dữ liệu - Tự động hóa

  • Đo dữ liệu bằng các cảm biến (cảm ứng, điện dung và quang điện) và bộ mã hóa (tương đối, tuyệt đối một chiều và đa chiều).

  • Kết nối các cảm biến và bộ mã hóa bằng các đầu nối và mô-đun I/O.

Kết nối dữ liệu - Internet of Things

  • Với phần cứng IoT, khách hàng có thể kết nối không dây những dữ liệu của mình.

Thu thập dữ liệu - Internet of Things

  • Khách hàng có thể thu thập và kết hợp các dữ liệu khác nhau trong phần mềm của chúng tôi.

Đánh giá dữ liệu - Internet of Things

  • Cuối cùng, đánh giá dữ liệu chuẩn hóa của khách hàng một cách riêng lẻ dưới dạng Ứng dụng công nghiệp, nó có thể dễ dàng tạo ra bằng phần mềm của chúng tôi.

II.Sản phẩm

1.Cảm biến

Sản phẩm đa năng và linh hoạt, có thể bắt được các vật thể dẫn điện cần được phát hiện bằng từ trường tần số cao. Các thiết bị điện tử và lớp vỏ kim loại hoàn toàn tồn tại được ngay cả trong môi trường công nghiệp khắc nghiệt nhất.

Các dòng sản phẩm chính:

2.Cảm biến cảm ứng/ Cảm biến tiệm cận

H Series

M4 / M5 Series

M8 Series

M12 Series

M18 Series

M30 Series

High Pressure Series

Q Series

3.Cảm biến điện dung

M12 Series

M18 Series

M30 Series

Q7 series

Q34 series

F43 series

4.Cảm biến quang điện

OM18 Series

OP18 Series

OG18 Series

OSQ18 Series

OS21 Series

OS10 Series

OS12 Series

OS13 Series

OS50 Series

OSM70 series

5.Bộ mã hóa

Bộ mã hóa tương đối của chúng tôi là giải pháp được thiết kế riêng cho từng ứng dụng.

Chịu được tải trọng cao. Bộ mã hóa một chiều hoặc đa chiều đều có độ chính xác cao, có thể tùy ý lập trình, do đó cũng thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp khắc nghiệt nhất.

Các dòng sản phẩm chính:

6.Bộ mã hóa xung / giải mã xung tương đối

EV28 Series

EV40A Series

EV40P Series

EV50A Series

EV50P Series

EV58A Series

EV58P Series

EV90P Series

EV150P Series

EX90R

EX100R

7.Bộ mã hóa/ giải mã xung tuyệt đối

EAC50 Series

EAC58-EU Series

EAC58-EA Series

EAC58-DP Series

EAC58DP-EU Series

EAM58-EU Series

EAM58-EA Series

EAM58-DP Series

EAM58-DN Series

EAM58-PN Series

EAM90L-EU Series

EAM90L-DP Series

EAM58-PNOM Series

EMM42-SSI

8.Thiết bị kết nối

Nhờ có lớp vật liệu bên ngoài linh hoạt , việc đấu nối dây sẽ ko còn khó khăn – ngay cả ở những vị trí có không gian hẹp. Các sản phẩm dây cáp kết nối của Elco Holding có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu cụ thể của khách hàng,

Các dòng sản phẩm chính:

M8 I/O Connectors

M12 I/O Connectors

M12 Profibus I/O Connectors

M8 Ethernet Connectors

M12 Ethernet Connectors D-coded

RJ45 Ethernet Connectors

M12 CC-Link Connectors

7/8" Connectors

I.About Elco Holding

Elco Industrie Automation GmbH

Elco is an international company with two locations in Germany, one branch and factory in China.

The business areas of Elco range from system integration to the conception, development, production and sales of automation solutions such as encoders, sensors, cables, interface modules, fieldbus system products and even IoT system solutions according to German standards.

Elco offer customer a complete product portfolio:

Measure data - Automation

  • Measure your data with our sensors (inductive, capacitive and optoelectronic) and our encoders (incremental, absolute single-turn and multi-turn).

  • Connect your sensors and encoders with our connectors and I/O modules.

Connect data - Internet of Things

Collect data - Internet of Things

  • You can collect and combine the different data in our software.

Evaluate data - Internet of Things

  • Finally, evaluate your standardized data individually in the form of Industrial Apps, which you can easily create with our software.

II.Products

1.Sensors

Versatile and flexible, they capture the electrically conductive objects to be detected by means of a high-frequency magnetic field. The fully encapsulated electronics and metal housing survive even in the toughest industrial environments.

Main product lines:

2.Inductive Sensors

H Series

M4 / M5 Series

M8 Series

M12 Series

M18 Series

M30 Series

High Pressure Series

Q Series

3.Capacitive Sensors

M12 Series

M18 Series

M30 Series

Q7 series

Q34 series

F43 series

4.Photoelectric Sensors

OM18 Series

OP18 Series

OG18 Series

OSQ18 Series

OS21 Series

OS10 Series

OS12 Series

OS13 Series

OS50 Series

OSM70 series

5.Encoders

Our incremental encoder is the tailor-made solution for your application.

Absolutely reliable at highest loads. High-precision single-turn/ multi-turn encoders, optionally also programmable or particularly robust, and thus also suitable for the toughest industrial applications.

Main product lines:

6.Incremental Encoders

EV28 Series

EV40A Series

EV40P Series

EV50A Series

EV50P Series

EV58A Series

EV58P Series

EV90P Series

EV150P Series

EX90R

EX100R

7.Absolute Encoders

EAC50 Series

EAC58-EU Series

EAC58-EA Series

EAC58-DP Series

EAC58DP-EU Series

EAM58-EU Series

EAM58-EA Series

EAM58-DP Series

EAM58-DN Series

EAM58-PN Series

EAM90L-EU Series

EAM90L-DP Series

EAM58-PNOM Series

EMM42-SSI

8.Connectivity

Thanks to its flexible coating, wiring is no longer a problem, even in the tightest of spaces. The possibility to produce flexible and customer-specific cable lengths completes this great product.

Main product lines:

M8 I/O Connectors

M12 I/O Connectors

M12 Profibus I/O Connectors

M8 Ethernet Connectors

M12 Ethernet Connectors D-coded

RJ45 Ethernet Connectors

M12 CC-Link Connectors

7/8" Connectors

 

Xem catalogue sản phẩm Elco Holding tại đây: