Giới thiệu về CS - Instruments

CS Instruments GmbH được thành lập vào năm 2002.

CS Instruments GmbH & Co. KG có trụ sở tại Đức là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về công nghệ đo lường khí nén và khí đốt.

CS Instruments liên tục đầu tư vào việc đào tạo thêm nhân viên của mình và hiệu chuẩn hiện đại trong đo lường điểm sương / điểm sương áp suất và đo lưu lượng. Sự đầu tư liên tục này là cơ sở cho việc nghiên cứu, phát triển và hiện thực hóa các ý tưởng sản phẩm mới ở Đức.

Tất cả các sản phẩm của CS Instruments không có bất kỳ ngoại lệ nào đều được phát triển, sản xuất và hiệu chuẩn tại Đức.

Các dòng sản phẩm của CS bao gồm:

DEWPOINT- THIẾT BỊ ĐO ĐỘ ĐIỂM SƯƠNG

Dew point meters and measurement tools for compressed air and gases

Máy đo điểm sương và dụng cụ đo lường cho khí nén và khí

 • FA 550 
 • DP 400 mobile
 • DP 510 - Portable dew point meter 
 • DS 400 Set Stationary dew point measurement 
 • FA 500 - Dew point sensor
 • FA 510/515 - Dew point sensor
 • Dew point sensor FA 515 Ex
 • Dew point measurement DS 52-set
 • FA 505 - Dew point sensor 
 • Dew point sensor FA 410
 • Dew point transmitter FA 415
 • Dew point sensor FA 400

FLOWMETER – THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG

Proven flow meters and flow measurement devices for compressed air and gas

Đồng hồ đo lưu lượng và thiết bị đo lưu lượng cho khí nén và khí đốt

 • VD 500 – Flow meter for FAD measurement – Thiết bị đo lưu lượng FAD
 • VA 521 - Compact Inline flow meter for compressed air and other gas types – Đo lưu lượng nhỏ gọn trực tiếp cho khí nén và các loại khí khác
 • VA 525 - Compact in-line flow sensor – cảm biến đo lưu lượng trực tiếp dạng nhỏ gọn
 • VA 550 - Flow meter for heavy duty industrial applications – thiết bị đo lưu lượng cho ứng dụng công nghiệp nặng
 • VA 570, VA 520, VA 420   - Flow meter with integrated measuring section- thiết bị đo lưu lượng tích hợp ống dẫn
 • VA 400 , VA 500, DS 400  - Flow sensor for compressed air and gases – cảm biến đo lưu lượng cho khí nén và Gas

M-Bus - Industrial gas meter – Thiết bị đo khí ga công nghiệp

 • VA 409 - Flow direction switch for compressed air systems- Công tắc hướng dòng chảy cho hệ thống khí nén

LEAK DETECTION – MÁY / THIẾT BỊ PHÁT HIỆN RÒ RỈ KHÍ

Measuring devices for leak detection and calculation

Các thiết bị đo lường để phát hiện và tính toán rò rỉ

 • Leak detector with camera LD 500/510 – Máy phát hiện/ đo rò rỉ khí kèm camera
 • CS Leak Reporter software for leak detector LD 500/510 - Phần mềm CS Leak Reporter dành cho máy dò rò rỉ LD 500/510
 • Leak detector – Máy dò rò rỉ khí LD 400

PRESSURE SENSOR- CẢM BIẾN ÁP SUẤT

Pressure sensors for compressed air and gas

Cảm biến áp suất cho khí nén và khí đốt

 • Differential pressure probe to test filter performance – đầu dò cảm biến chênh áp để kiểm tra hiệu suất bộ lick
 • Standard pressure sensor – cảm biến áp suất dạng tiêu chuẩn :  CS 10 and CS 16, CS 40, CS 1.6 absolute, CS 100, CS 250, CS 400
 • Precision pressure sensor : cảm biến áp suất có độ chính xác cao : CS -1...+15

COMPRESSED AIR QUALITY – ĐO CHẤT LƯỢNG KHÍ NÉN

Particle counter and residual oil measurement to ensure compressed air quality

Máy đếm phân tử và đo lượng dầu dư để đảm bảo chất lượng khí nén

 • Residual oil content measurement OILCHECK according to ISO 8573 - stationary solution & mobile solution  – Đo hàm lượng dầu dư theo chuẩn ISO 8573 –đo tại chỗ & di động
 • Particle counter PC 400 - stationary & mobile  solution according to ISO 8573

Đo hàm lượng phân tử  theo chuẩn ISO 8573 –đo tại chỗ & di động

CHART RECORDER – MÁY GHI BIỂU ĐỒ/ BỘ GHI BIỂU ĐỒ

 • DS 500 PM mobile – efficiency measurement for compressors
 • PI 500 for e.g. portable flow measurement
 • Intelligent chart recorder DS 500 for compressed air and gases
 • Chart recorder - DS 400
 • Intelligent mobile chart recorder - DS 500 mobile
 • Affordable mobile chart recorder in a case - DS 400 mobile
 • DS 52 - Digital process meter

SOFTWARE- PHẦN MỀM

 • CS Basic - 0554 8040
 • CS Soft Basic - 0554 7040
 • CS Soft Network
 • CS Soft Energy Analyzer
 • CS Service Software - VA 5xx
 • CS Service Software - FA 5xx

POWER METER- ĐỒNG HỒ ĐO CÔNG SUẤT/ THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN NĂNG

 • Mobile active/reactive power meter CS PM 600
 • CS PM 5110 Current/effective power meter
 • Clamp-on ammeter Miniflex

Xem thêm sản phẩm Cs Instruments tại đây: