1.  Onicon- Air Monitor STACK-probe-  Đầu dò Onicon- Air Monitor STACK

https://www.airmonitor.com/power/product/stack-probe/

Air Monitor STACK-probe là một đầu dò luồng không khí đi ngang dựa trên công nghệ chênh lệch áp suất (Pitot-Fechheimer) để đo luồng khí; công nghệ này cũng được dùng trong quá trình xác nhận để xác minh độ chính xác tương đối của hệ thống giám sát lưu lượng. Mỗi đầu dò STACK bao gồm hai ống dẫn tròn riêng biệt tự lấy trung bình; một để đo áp suất tổng của ống dẫn, và ống còn lại để đo áp suất tĩnh. Nhiều cổng Pitot-Fechheimer được đặt trên mỗi ống trên cơ sở diện tích bằng nhau (đối với ống hình chữ nhật) hoặc trên một diện tích đồng tâm bằng nhau (đối với ống hình tròn). Tương tự, nhiệt độ trung bình của ống dẫn được đo bằng cách sử dụng một đầu dò nhiệt độ với nhiều phần tử cảm biến được đặt dọc theo chiều dài đầu dò.

Là một thiết bị cơ bản, đầu dò STACK không yêu cầu bất kỳ hiệu chuẩn ban đầu hoặc định kỳ nào để đo lưu lượng. Đầu dò STACK là một thiết bị thụ động không có bộ phận chuyển động hoặc mạch điện hoạt động nên không cần tháo khỏi ống dẫn sau khi lắp đặt để sửa chữa hoặc hiệu chuẩn.

Thông tin kỹ thuật chi tiết:

https://www.airmonitor.com/power/wp-content/uploads/sites/4/STACK-probe-PWR.pdf

 

2. Onicon- Air Monitor VELTRON DPT và VELTRON DPT-Plus - Thiết bị truyền tín hiệu – Flow transmitter

https://www.airmonitor.com/power/product/veltron-dpt-and-veltron-dpt-plus/

Air Monitor VELTRON DPT-plus được trang bị mạch điều chỉnh tự động có khả năng điều chỉnh tự động về 0 (không) trong các khoảng thời gian định trước đồng thời giữ tín hiệu đầu ra của thiết bị. Mạch chỉnh số tự động giúp loại bỏ tất cả sự trôi tín hiệu đầu ra do các tác động nhiệt, điện tử hoặc cơ học, cũng như đáp ứng nhu cầu tự trả về 0 (không) của bộ phát ban đầu hoặc định kỳ. Đối với các bộ truyền tín hiệu hoạt động ở vị trí nhiệt độ ổn định vừa phải (do đó không có hiện tượng trôi dải đo do nhiệt gây ra), chức năng tự trả về 0 này về cơ bản tạo ra một thiết nị truyền tín hiệu "tự hiệu chuẩn". Mạch chỉnh số tự động sẽ tự trả về 0 cho máy phát trong phạm vi 0,1% của thời gian hoạt động; đối với máy truyền tín hiệu có công suất 0,02 IN w.c. trong khoảng hoạt động, mạch có thể tự trả về 0 trong vòng 0,00002 IN w.c. VELTRON DPT-plus có thể hiệu chuẩn thủ công bằng một công tắc điện tử được tích hợp để thực hiện việc trả về 0 bằng tay.

Thông tin kỹ thuật chi tiết:

Thiết bị truyền tín hiệu Air Monitor VELTRON DPT

https://www.airmonitor.com/power/wp-content/uploads/sites/4/veltron-dpt-brochure.pdf

Thiết bị truyền tín hiệu Air Monitor VELTRON DPT-plus

 https://www.airmonitor.com/power/wp-content/uploads/sites/4/veltron-dpt-plus-brochure.pdf