PIETRO FIORENTINI Staflux 187 Bộ điều áp trung bình và cao / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - HIGH - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/high-medium-pressure-gas-regulators/hm-direct-operated/staflux-187/

Staflux 187 là bộ điều áp hoạt động trực tiếp được điều khiển bằng màng ngăn và tác động ngược áp suất được điều chỉnh tương phản.

Bộ điều chỉnh áp suất này có thể được sử dụng với các khí không bị ăn mòn đã được lọc trước đó và đặc biệt thích hợp cho các hệ thống truyền dẫn áp suất cao và cho các mạng lưới phân phối khí tự nhiên có áp suất trung bình.

Theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334, Pietro Staflux 187 là dòng van điều chỉnh áp suất được phân loại là thường mở - Fail Open.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 5
 • Kích thước DN: 1″
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 10
 • Áp suất thiết kế : lên tới 250 bar
 • Nhiệt độ thiết kế: -20 °C ÷  +60 °C
 • Các kiểu mặt bích: class 1500 RF or RTJ theo tiêu chuẩn ASME B16.5
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 1 ÷ 75 bar
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 2 ÷ 200 bar

Ứng dụng của Pietro Staflux 187

 • Truyền tải khí áp suất cao - GAS TRANSMISSION HP: Trám máy nén -Compressor stations, Vận tải và lưu trữ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển - LNG marine transportation, Hóa lỏng khí -Gas liquefaction, Lưu trữ & bảo quản khí - Gas storage, City gates
 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: Phục hồi khí - Gas reverse flow, Tái tạo năng lượng - Power generation, Công nghiệp nặng- Heavy industry, Tái hóa khí- Regasification

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/staflux187_brochure_ENG.pd

PIETRO FIORENTINI Staflux mini Bộ điều áp trung bình và cao / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - HIGH - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/high-medium-pressure-gas-regulators/hm-direct-operated/staflux-mini/

Staflux Mini là bộ điều áp hoạt động trực tiếp được điều khiển bởi màng ngăn và tác động ngược áp suất được điều chỉnh tương phản.

Bộ điều chỉnh áp suất Staflux Mini sử dụng chủ yếu cho hệ thống truyền tải áp suất cao và cho mạng lưới phân phối khí thiên nhiên áp suất trung bình, Staflux Mini có thể được sử dụng với các khí không ăn mòn đã được lọc trước đó.

Theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334, Dòng van điều chỉnh áp suất Staflux Mini của Pietro được phân loại là Thường Đóng – Fail Close.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 10 (Phụ thuộc vào điều kiện hoạt động)
 • Kích thước DN: 1″
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 10 (Phụ thuộc vào điều kiện hoạt động)
 • Áp suất thiết kế : lên tới 250 bar
 • Nhiệt độ thiết kế: -15 °C ÷  +60 °C
 • Các kiểu mặt bích: class 1500 RF or RTJ theo tiêu chuẩn ASME B16.5
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu: 1 bar
 • Dải áp suất ngõ ra Wd:4 ÷ 75 bar
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 5 ÷ 250 bar

Ứng dụng của Pietro Staflux mini

 • Truyền tải khí áp suất cao - GAS TRANSMISSION HP: Trám máy nén -Compressor stations, Vận tải và lưu trữ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển - LNG marine transportation, Hóa lỏng khí -Gas liquefaction, Lưu trữ & bảo quản khí - Gas storage, City gates
 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: Phục hồi khí - Gas reverse flow, Tái tạo năng lượng - Power generation, Công nghiệp nặng- Heavy industry, Tái hóa khí- Regasification

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/stafluxmini_brochure_ENG.pdf