• Các Khớp quay/ Khớp nối cầu này có thể xoay 360 độ.
  • Chúng có độ bền cơ học lớn.
  • Cấu trúc vẫn đơn giản.

※ Vui lòng tham khảo ý kiến của chúng tôi để sử dụng với chất lỏng ở 100 độ C (212 độ F) trở lên hoặc với chất lỏng đặc biệt.

Thông số kỹ thuật chi tiết

Max. Pressure

2.1MPa (305 psi)

Max. Temperature

100 degrees C
(212 degrees F)

Material

Weld steel

Seal

NBR O-ring

Connection

Flange