Meister Strömungstechnik Vietnam, Đại lý Meister Strömungstechnik Vietnam 

Meister Strömungstechnik là công ty sản xuất và cung cấp dịch vụ thiết bị đo lưu lượng hai trong một.
Với cơ sở sản xuất CNC hiện đại, Meister cam kết nhu cầu của khách hàng sẽ được đáp ứng 1 cách nhanh chóng và đáng tin cậy và đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật cao : ATEX, UL, CSA,…
Với cam kết  đem lại sự hài lòng cho khách hàng, Meister luôn luôn  làm việc chặc chẽ và phân tích các nhu cầu cầu khách hàng  để cải tiến sản phẩm  cũng như tạo ra thiết kế mới và mới 

Thông tin sản phẩm : 

Tính năng

Dòng sản phẩm tương ứng

Lĩnh vực ứng dụng

Ngành công nghiệp

Đo lưu lượng nước

Water flow meter

 • Float
 • DWG
 • DUG
 • Electromagnetic Flowmeter
 • DWM
 • TDH-15/PPO
 • SPKR
 • 2000er/6000er
 • Hệ thống làm lạnh -
 • Hệ thống gia nhiệt
 • Hệ thống bôi trơn trong hệ thống máy dệt, máy mài
 • Hệ thống xịt/ rửa 
 • Hệ thống  định lượng
 • Hệ thống khí nén
 • Hệ thống phun/ phủ
 • Xử lý/ quản lý  nước
 • Nhà máy điện
 • Buồng sấy 
 • Công nghiệp làm giấy và màng phim
 • Máy giặt công nghiệp –
 • Sản xuất thủy tinh
 • ….

 

Đo lưu lượng dầu

Oil flow meter

 • Float
 • DKM
 • DKM/A
 • DKME
 • Volumetric
 • Target- Disc Flowmeter

Đo lưu lượng khí

Gas flow meter

 • Float
 • DWG-L
 • RVO/U-L
 • RVM/U-L
 • 2000er/6000er
 • Paddle-/ Target- Disc

Bộ giới hạn lưu lượng

Flow Limiter

 • BA- range 1-270 l/min
 • BB - range 1-270 l/min
 • BC - range 1-270 l/min
 • BF- range 2-420 l/min

Phụ kiện điện và cơ

Mechanical and electrical accessories

 • SF, SFD, SFM trainer
 • NV – van kim- needle valve
 • BS-228- Unimpeded Flow Section
 • SIGNAL 4.0 IO PRO
 • SIGNAL 4.0
 • Analog transmitter
 • SG-15
 • SG-30

Meister Strömungstechnik is manufacturing company and service provider in one. It is our commitment to ensure that all goods and services provided meet the standards that have been assured. Together with the customer, we analyze the individual requirements and view ourselves as partner, whose personal influence will optimize performance. Customer needs are met quickly and reliably in our modern CNC production facility.
Additionally, innovative new designs and product improvements form the basis for continued customer satisfaction. Our employees are the motor of our company. Their motivation and willingness to work closely with the customer and their skill are indispensable in attaining the formulated objective. Goals and requirements change however, and so it is a matter of course that, aside from continuous professional development, we also invest time in the furtherance of personal initiative and personal responsibility. In this manner, we have established a dedicated company structure, which is ready today to take on the challenges of tomorrow.

Product information:

Tính năng

Dòng sản phẩm tương ứng

Lĩnh vực ứng dụng

Ngành công nghiệp

Đo lưu lượng nước

Water flow meter

 • Float
 • DWG
 • DUG
 • Electromagnetic Flowmeter
 • DWM
 • TDH-15/PPO
 • SPKR
 • 2000er/6000er
 • Hệ thống làm lạnh -
 • Hệ thống gia nhiệt
 • Hệ thống bôi trơn trong hệ thống máy dệt, máy mài
 • Hệ thống xịt/ rửa 
 • Hệ thống  định lượng
 • Hệ thống khí nén
 • Hệ thống phun/ phủ
 • Xử lý/ quản lý  nước
 • Nhà máy điện
 • Buồng sấy 
 • Công nghiệp làm giấy và màng phim
 • Máy giặt công nghiệp –
 • Sản xuất thủy tinh
 • ….

 

Đo lưu lượng dầu

Oil flow meter

 • Float
 • DKM
 • DKM/A
 • DKME
 • Volumetric
 • Target- Disc Flowmeter

Đo lưu lượng khí

Gas flow meter

 • Float
 • DWG-L
 • RVO/U-L
 • RVM/U-L
 • 2000er/6000er
 • Paddle-/ Target- Disc

Bộ giới hạn lưu lượng

Flow Limiter

 • BA- range 1-270 l/min
 • BB - range 1-270 l/min
 • BC - range 1-270 l/min
 • BF- range 2-420 l/min

Phụ kiện điện và cơ

Mechanical and electrical accessories

 • SF, SFD, SFM trainer
 • NV – van kim- needle valve
 • BS-228- Unimpeded Flow Section
 • SIGNAL 4.0 IO PRO
 • SIGNAL 4.0
 • Analog transmitter
 • SG-15
 • SG-30