ONICON Air flow Monitor for Building Airflow Measurement & Control Applications - Thiết bị giám sát luồng khí ONICON trong xây dựng và kiểm soát phép đo luồng khí

https://www.airmonitor.com/hvac/applications/building-airflow-measurement-control/

Việc phân phối không khí điều hòa là phương thức chính để sưởi ấm và làm mát trong hầu hết các tòa nhà thương mại ngày nay. Kiểm soát thích hợp luồng không khí trong một tòa nhà không chỉ quan trọng đối với sức khỏe và sự thoải mái của cư dân trong tòa nhà đó mà còn đảm bảo chất lượng và tuổi thọ của tòa nhà.

 

Ducted Airflow Measurement & Control - Danh sách thiết bị đo lường và kiểm soát luồng khí trong ống dẫn

 • Onicon- Air Monitor  ELECTRA-flo 5 Series Thermal Airflow Measurement System
 • Onicon- Air Monitor  ELECTRA-flo/S5-CM Thermal Airflow Measurement Station
 • Onicon- Air Monitor  FAN-E Pitot Airflow Measurement Traverse Station
 • Onicon- Air Monitor  ELECTRA-flo/SD Thermal Airflow & Temperature Measurement System
 • Onicon- Air Monitor  VOLU-probe Pitot Airflow Measurement Traverse Probe
 • Onicon- Air Monitor  VOLU-probe/VS Pitot Airflow Measurement Traverse Station
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON II Transmitter
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON DPT 2500-plus Transmitter
 • Onicon- Air Monitor  Aluminum LO-flo Pitot Airflow Measurement Traverse Station

Fan Discharge Measurement - Đo quạt xả

 • Onicon- Air Monitor  ELECTRA-flo 5 Series Thermal Airflow Measurement System
 • Onicon- Air Monitor  FAN-E Pitot Airflow Measurement Traverse Station
 • Onicon- Air Monitor  VOLU-probe Pitot Airflow Measurement Traverse Probe
 • Onicon- Air Monitor  VOLU-probe/VS Pitot Airflow Measurement Traverse Station
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON II Transmitter
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON DPT 2500-plus Transmitter

Fan Inlet Measurement- Đo quạt hút

 • Onicon- Air Monitor  ELECTRA-flo/FI Thermal Dispersion Fan Inlet Probe Array
 • Onicon- Air Monitor  VOLU-probe/FI Pitot Fan Inlet Airflow Traverse Station
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON II Transmitter
 • Onicon- Air Monitor  VELTRON DPT 2500-plus Transmitter

Outdoor Airflow Monitoring - Kiểm soát luồng khí bên ngoài

 • Onicon- Air Monitor  OAM II Outdoor Airflow Measurement System & Airflow Station