PIETRO FIORENTINI Dival SQD-1 Bộ điều áp trung bình và thấp / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - LOW - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/medium-low-pressure-gas-regulators/ml-direct-operated/dival-sqd-1/

Dival SQD-1 của Pietro Fiorentini là bộ điều áp hoạt động trực tiếp được điều khiển bằng màng ngăn và tác động lò xo được điều chỉnh tương phản.

Pietro Dival SQD-1 là bộ điều chỉnh áp suất thích hợp để sử dụng cho các chất lỏng khí không ăn mòn đã được lọc trước đó, nó chủ yếu được sử dụng cho các mạng lưới phân phối khí tự nhiên áp suất trung bình và thấp.

Pietro Dival SQD-1 là dòng van điều chỉnh áp suất thường mở - Fail Open - theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 10
 • Kích thước DN: 1″ 1/2
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 20
 • Áp suất thiết kế : lên tới 6 bar
 • Nhiệt độ thiết kế: -20 °C ÷  +60 °C
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu: 0.1 bar
 • Mặt bích kết nối: class 150 RF theo tiêu chuẩn ASME B16.5 và PN 16 theo tiêu chuẩn ISO 7005
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu: 0.1 bar
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 10 ÷ 300 mbar
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 0.2 ÷ 6 bar

Ứng dụng của Pietro Dival SQD-1

 • Truyền tải khí áp suất thấp -GAS TRANSMISSION LP: người dùng thương mại – Commercial user (Các cửa hàng, nhà hàng, câu lạc bộ…)

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/divalsqd1_brochure_ENG.pdf

PIETRO FIORENTINI Dival SQD-2 Bộ điều áp trung bình và thấp / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - LOW - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/medium-low-pressure-gas-regulators/ml-direct-operated/dival-SQD-2/

Dival SQD-2 là 1 trong những bộ điều áp hoạt động trực tiếp của Pietro Fiorentini được điều khiển bằng màng ngăn và tác động lò xo được điều chỉnh tương phản.

Pietro Dival SQD-2 là bộ điều chỉnh áp suất thích hợp để sử dụng cho các chất lỏng khí đã được lọc trước đó, nó chủ yếu được sử dụng cho các mạng lưới phân phối khí tự nhiên áp suất trung bình và thấp.

Pietro Dival SQD-2 là dòng van điều chỉnh áp suất thường mở - Fail Open - theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 10
 • Kích thước DN: 2″
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 20
 • Áp suất thiết kế : lên tới 6 bar
 • Nhiệt độ thiết kế: -20 °C ÷  +60 °C
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu: 0.1 bar
 • Kết nối mặt bích : class 150 RF according to ASME B16.5 and PN 16 according to ISO 7005
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 10 ÷ 300 mbar
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 0.2 ÷ 6 bar

Ứng dụng của Pietro Dival SQD-2

 • Truyền tải khí áp suất thấp -GAS TRANSMISSION LP: Công nghiệp nhỏ và vừa - Medium/small industry, người dùng thương mại – Commercial user (Các cửa hàng, nhà hàng, câu lạc bộ…)

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/divalsqd2_brochure_ENG.pdf