PIETRO FIORENTINI Terval/A - Bộ điều áp trung bình và thấp / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - LOW - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/medium-low-pressure-gas-regulators/ml-pilot-operated/terval-a/

Bộ điều áp do Pietro Fiorentini sản xuất Terval/A là thiết bị điều chỉnh áp suất vận hành – bằng pilot phù hợp để sử dụng cho các loại khí không ăn mòn đã được lọc trước đó.

Pietro Terval/A chủ yếu được sử dụng cho mạng lưới phân phối khí tự nhiên áp suất trung bình và thấp.

Theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334, Terval/A  là dòng van điều áp thường đóng – Fail close.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 2.5
 • Kích thước DN: 2″, 2″ 1/2, 3″, 4″
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 5
 • Áp suất thiết kế : lên tới 25 bar
 • Nhiệt độ thiết kế: -20 °C ÷  +60 °C  (Có thể sản xuất theo yêu cầu)
 • Các kiểu mặt bích: class 150 RF or RTJ theo tiêu chuẩn ASME B16.5 và PN 25 , PN 40 theo tiêu chuẩn ISO 7005
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu: 0.45 bar
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 0.005 ÷ 9.5 bar ( Phụ thuộc vào pilot lắp đặt)
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 0.5 ÷ 25 bar

Ứng dụng của Pietro Terval/A 

 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: District stations  - trạm phân phối khí trong thành phố

Bộ điều áp Aperval 101 được trang bị cùng với pilot dong 300 và 200 pilot được liệt kê bên dưới:

 • Pilot 201/A, Pilot 201/D, Pilot 201/CS dải kiểm soát Wh: 0,3 ÷ 43 bar; (4,5 ÷ 623 Psig)
 • Pilot 204/A, Pilot 204/D, Pilot 204/CS dải kiểm soát Wh: 20 ÷ 60 bar; (290 ÷ 870 Psig)
 • Pilot 301/A, Pilot 301/D, Pilot 301/CS dải kiểm soát Wh: 41 ÷ 74 bar; (595 ÷ 1073 Psig)
 • Pilot 301/A.TR, Pilot 301/D.TR, Pilot 301/CS.TR dải kiểm soát Wh: 5 mbar ÷ 100 mbar; (2” W.c. ÷ 1,45 Psig)
 • Pilot 302/A, Pilot 302/D, Pilot 302/CS dải kiểm soát Wh: 0,1 ÷ 2 bar; (1,45 ÷ 29 Psig)

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/tervala_brochure_ENG.pdf

PIETRO FIORENTINI Terval/R Bộ điều áp trung bình và thấp / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - LOW - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/medium-low-pressure-gas-regulators/ml-pilot-operated/terval-r/

Bộ điều áp do Pietro Fiorentini sản xuất Terval/R là thiết bị điều chỉnh áp suất vận hành – bằng pilot phù hợp để sử dụng cho các loại khí không ăn mòn đã được lọc trước đó.

Pietro Terval/A chủ yếu được sử dụng cho mạng lưới phân phối khí tự nhiên áp suất trung bình và thấp.

Theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334, Terval/A  là dòng van điều áp thường đóng – Fail close.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 2.5
 • Kích thước DN: 2″, 2″ 1/2, 3″, 4″
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 5
 • Áp suất thiết kế : lên tới 25 bar
 • Nhiệt độ thiết kế: -20 °C ÷  +60 °C  ( Có thể sản xuất theo yêu cầu)
 • Các kiểu mặt bích: class 1500 RF or RTJ theo tiêu chuẩn ASME B16.5 và PN 25 , PN 40 theo tiêu chuẩn ISO 7005
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu: 0.1 bar
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 8 ÷ 12000 mbar ( Phụ thuộc vào pilot lắp đặt)
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 0.5 ÷ 25 bar

Ứng dụng của Pietro Terval/R

 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: District stations  - trạm phân phối khí trong thành phố

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/tervalr_brochure_ENG.pdf