Aluminium Pulley

Ròng rọc nhôm
22AT5/32 Binder-magnetic Vietnam , Ans Vietnam 
Timing Belt

Vành đai thời gian
10AT5/630 Binder-magnetic Vietnam , Ans Vietnam 
Aluminium Pulley

Ròng rọc nhôm
70A160 Binder-magnetic Vietnam , Ans Vietnam 
Smooth tension roller

Con lăn
M60/60 Binder-magnetic Vietnam , Ans Vietnam 
Timing Belt

Vành đai thời gian
50AT10/1600 Binder-magnetic Vietnam , Ans Vietnam