Sublance holder- Giá đỡ phụ Kawaso

Công dụng của Giá đỡ phụ - Sublance holder

Giá đỡ phụ là giá đỡ dành cho thiết bị tự động có thể dùng chung cho tất cả các loại đầu dò phụ. Vì nó sử dụng cấu trúc phù hợp với phương pháp tẩy bên trong, nên nó ít bị nhiễm bẩn do tiếp xúc và nâng cao hơn nữa chức năng của đầu dò.

Thông số kỹ thuật chi tiết:

http://www.kawaso.co.jp/products/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%96%e7%94%a8%e3%83%9b%e3%83%ab%e3%83%80

Các phiên bản của Sublance holder

  • Giá đỡ phụ SLH-N Sublance Holder, One-touch holder Kawaso

Nó có thể dễ dàng thay thế phía trên một bộ chuyển đổi khi nó được lắp vào và tháo ra khỏi cơ thể sublance. Và, ngăn chứa này được gọi là”người giữ một chạm”. Ngoài ra, nó có thể được kết nối an toàn và bền.

  • Giá đỡ phụ SLH-R Sublance Holder, One-touch holder Kawaso

Không cần thiết phải xoay thân giá đỡ khi nó được lắp vào và tháo ra khỏi que thử, do đó sẽ không xảy ra hiện tượng cắt do xoắn của dây dẫn bên trong

Manual holder – Giá đỡ thủ công Kawaso

http://www.kawaso.co.jp/products/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%96%e7%94%a8%e3%83%9b%e3%83%ab%e3%83%80

Công dụng của Manual holder

Giá đỡ SK là giá đỡ thủ công tận dụng các chức năng của đầu dò ngâm. Có nhiều loại khác nhau tùy theo vị trí đo và ứng dụng, nhẹ và dễ xử lý.

Thông số kỹ thuật của Manual holder

http://www.kawaso.co.jp/products/%e3%83%97%e3%83%ad%e3%83%bc%e3%83%96%e7%94%a8%e3%83%9b%e3%83%ab%e3%83%80

Các phiên bản của Manual holder

  • SKH-LS Hand-Operated Holders/ Manual holder Kawaso
  • SKH-LB Hand-Operated Holders/ Manual holder Kawaso