Pietro Fiorentini ASX 176 - Bộ điều áp trung bình và cao / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - High - medium pressure gas regulators

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/high-medium-pressure-gas-regulators/hm-pilot-operated/asx-176/

Bộ điều chỉnh áp suất vận hành bằng pilot- Pietro Fiorentini ASX 176 có thể được sử dụng với các chất lỏng dạng khí đã được lọc và không ăn mòn trước đó.

Theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334, Bộ điều áp ASX 176được phân loại là Thường Đóng – Fail close. Dòng van điều chỉnh áp suất này đặc biệt thích hợp cho các hệ thống truyền tải áp suất cao và cho các mạng lưới phân phối khí thiên nhiên có áp suất trung bình.

Đặc tính sản phẩm :

 • Cấp độ chính xác: lên tới 1
 • Kích thước DN: 1″, 2″, 3″, 4″, 6″
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 2.5
 • Áp suất thiết kế : lên tới 102 bar
 • Nhiệt độ thiết kế: -20 °C ÷  +60 °C
 • Các kiểu mặt bích: class 300, 600 RF or RTJ theo tiêu chuẩn ASME B16.5
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu: 0.5 bar
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 0.3 ÷ 74 bar, phụ thuộc vào pilot gắn cùng
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 0.8 ÷ 100 bar

Ứng dụng củaASX 176

 • Truyền tải khí áp suất cao - GAS TRANSMISSION HP: Trám máy nén -Compressor stations, Vận tải và lưu trữ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển - LNG marine transportation, Hóa lỏng khí -Gas liquefaction, Lưu trữ & bảo quản khí - Gas storage, City gates
 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: Phục hồi khí - Gas reverse flow, Tái tạo năng lượng - Power generation, Công nghiệp nặng- Heavy industry, Tái hóa khí- Regasification

Thông tin chi tiết :

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/asx176_brochure_ENG.pdf

Bộ điều áp ASX 176 sử dụng cùng với pilot series 200. Các mẫu mã có sẵn theo áp suất điều chỉnh như sau:

 • Pilot 204/A, Pilot 204/D, Pilot 204/CS, Pilot 204/F.I.O: kiểm soát áp suất ngõ ra từ 0,3 - 43 bar (tùy thuộc vào các lò xo thiết lập khác nhau),
 • Pilot 205/A, Pilot 205/D, Pilot 205/CS, Pilot 205/F.I.O: kiểm soát áp suất ngõ ra từ 20 - 60 bar (tùy thuộc vào các lò xo thiết lập khác nhau)
 • Pilot 207/A, Pilot 207/D, Pilot 207/CS, Pilot 207/F.I.O: kiểm soát áp suất ngõ ra từ 41 - 74 bar (tùy thuộc vào các lò xo thiết lập khác nhau)

Pietro Fiorentini ASX 176/FO - Bộ điều áp trung bình và cao / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - High - medium pressure gas regulators

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/high-medium-pressure-gas-regulators/hm-pilot-operated/asx-176-fo/

ASX 176/FO là một trong những bộ điều chỉnh áp suất vận hành bằng pilot của Pietro Fiorentini phù hợp để sử dụng với các chất lỏng dạng khí đã được lọc và không ăn mòn trước đó.

ASX 176/FO đặc biệt thích hợp cho các hệ thống truyền tải áp suất cao và cho các mạng lưới phân phối khí thiên nhiên có áp suất trung bình.

Theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334, Bộ điều áp ASX 176được phân loại là Thường Mở - Fail Open

Các đặc tính của dòng van điều chỉnh áp suất Pietro Fiorentini ASX 176/FO

 • Cấp độ chính xác: lên tới 2.5
 • Kích thước DN:: 1″, 2″, 3″, 4″, 6″
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 10
 • Áp suất thiết kế : lên tới 102 bar
 • Nhiệt độ thiết kế: -20 °C ÷  +60 °C
 • Các kiểu mặt bích: class 300, 600 RF or RTJ theo tiêu chuẩn ASME B16.5
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu:  1.9 bar
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 1 ÷  74 bar, depending on the installed pilot
 • Dải áp suất đầu vào  bpu: 3 ÷ 100 bar

Ứng dụng của ASX 176/FO

 • Truyền tải khí áp suất cao - GAS TRANSMISSION HP: Trám máy nén -Compressor stations, Vận tải và lưu trữ khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) bằng đường biển - LNG marine transportation, Hóa lỏng khí -Gas liquefaction, Lưu trữ & bảo quản khí - Gas storage, City gates
 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: Phục hồi khí - Gas reverse flow, Tái tạo năng lượng - Power generation, Công nghiệp nặng- Heavy industry, Tái hóa khí- Regasification

Thông tin chi tiết :

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/asx176fo_manual_ENG.pdf

Bộ điều áp ASX 176/FO sử dụng cùng với pilot sau:

204/. Khoảng thiết lập Wd: 1 33 bar : ASX 176/FO Pilot 204/A/FO, Pilot 204/D, Pilot 204/CS, Pilot 204/F.I.O

205/. Khoảng thiết lập Wd: 20 60 bar: ASX 176/FO Pilot 205/A/FO, Pilot 205/D, Pilot 205/CS, Pilot 205/F.I.O

207/. Khoảng thiết lập Wd: 41 74 bar: ASX 176/FO Pilot 207/A/FO, Pilot 207/D, Pilot 207/CS, Pilot 207/F.I.O