Emerson Rosemount- 1066 Single Channel Transmitter-Bộ chuyển đổi tín hiệu 1066

Tên thiết bị: 1066 Single Channel Transmitter-Bộ chuyển đổi tín hiệu 1066

Mã đặt hàng: 1066-P-HT-60

Nhà sản xuất: Emerson Rosemount USA

Nhà cung cấp: ANS Việt Nam

 

Đặc tính và ứng dụng

Bộ chuyển đổi tín hiệu Rosemount 1066 hiển thị phép đo phân tích chất lỏng, phép đo nhiệt độ, đầu ra dòng điện và các thông tin chẩn đoán. Thiết bị có lập trình khởi động nhanh để thời gian cài đặt ngắn hơn và giao diện trực quan dễ dàng vận hành.

Bộ chuyển đổi tín hiệu Loop-powered

  • Các phép đo phân tích: pH/ORP, Độ dẫn điện, Clo tự do, Clo tổng, Oxy hòa tan và Ozone.
  • Màn hình lớn, dễ đọc, người dùng có thể tùy chỉnh hiển thị các phép đo phân tích, nhiệt độ và chẩn đoán.

Giảm thời gian lắp đặt và bảo trì

  • Thời gian cài đặt ngắn hơn khi sử dụng lập trình QuickStart khi cài đặt lần đầu hoặc sau khi khôi phục cài đặt gốc.
  • Kết nối dễ dàng với PLC và DCS 'bằng cách chọn các tùy chọn giao tiếp HART hoặc Profibus DP.
  • Hiển thị các phép đo, cấu hình cảnh báo và tiến hành bảo trì với giao diện người vận hành cục bộ đơn giản để sử dụng.
  • Quản lý hiệu quả các thiết bị của bạn bằng cách sử dụng bảng điều khiển thiết bị trực quan trên AMS / 475 Communicators.

Các phép đo chính xác, tuyến tính và đáng tin cậy của các cảm biến phân tích

  • Hiệu chuẩn cảm biến pH nhanh hơn bằng cách sử dụng phát hiện dung dịch đệm pH tự động.
  • Các phép đo độ dẫn tuyến tính với các đường cong nồng độ trên bo mạch cho các axit và bazơ thông thường.
  • Tích hợp các tính năng để dễ dàng hiển thị phép đo oxy phân cực chính xác.

Thông số kĩ thuật

 

General Analyzer

Enclosure

Material: Polycarbonate.

Rating: Type 4X and IP66.

Dimensions: 6.10 in. L x 6.10 in. W x 5.45 in. H (155 mm x 155 mm x 131 mm)

Conduit openings: 1/2 in. or PG 13.5 conduit fittings.

Display

Features: User customizable, monochromatic graphic liquid crystal, no backlight

Display Resolution: 128 x 96 pixel display resolution

Dimensions: 3.8 in. (Diagonal)

Ambient Conditions

Temperature: -4 to 131 °F (-20 to 65 °C)

Relative Humidity: 5 to 95% (non-condensing)

Power

Minimum Voltage: 12.7 Vdc

External Load Resistor for HART: 250 Ohms

Terminal Wire Sizes

Power: 26-16 AWG

Sensor Inputs: 26-16 AWG

Weight/Shipping Weight

(rounded to nearest 1 lb. or 0.5 kg)

Mã hàng tương đương

Rosemount Analytical 1066-C-HT-60 1066CHT60

Rosemount Analytical 1066-OZ-HT-60 1066OZHT60

Rosemount Analytical 1066-C-HT-67 1066CHT67

Rosemount Analytical 1066-OZ-HT-67 1066OZHT67

Rosemount Analytical 1066-C-HT-69 1066CHT69

Rosemount Analytical 1066-OZ-HT-69 1066OZHT69

Rosemount Analytical 1066-C-HT-73 1066CHT73

Rosemount Analytical 1066-OZ-HT-73 1066OZHT73

Rosemount Analytical 1066-C-FF-60 1066CFF60

Rosemount Analytical 1066-OZ-FF-60 1066OZFF60

Rosemount Analytical 1066-C-FF-67 1066CFF67

Rosemount Analytical 1066-OZ-FF-67 1066OZFF67

Rosemount Analytical 1066-C-FF-69 1066CFF69

Rosemount Analytical 1066-OZ-FF-69 1066OZFF69

Rosemount Analytical 1066-C-FF-73 1066CFF73

Rosemount Analytical 1066-OZ-FF-73 1066OZFF73

Rosemount Analytical 1066-C-FI-60 1066CFI60

Rosemount Analytical 1066-OZ-FI-60 1066OZFI60

Rosemount Analytical 1066-C-FI-67 1066CFI67

Rosemount Analytical 1066-OZ-FI-67 1066OZFI67

Rosemount Analytical 1066-C-FI-69 1066CFI69

Rosemount Analytical 1066-OZ-FI-69 1066OZFI69

Rosemount Analytical 1066-C-FI-73 1066CFI73

Rosemount Analytical 1066-OZ-FI-73 1066OZFI73

Rosemount Analytical 1066-CL-HT-60 1066CLHT60

Rosemount Analytical 1066-P-HT-60 1066PHT60

Rosemount Analytical 1066-CL-HT-67 1066CLHT67

Rosemount Analytical 1066-P-HT-67 1066PHT67

Rosemount Analytical 1066-CL-HT-69 1066CLHT69

Rosemount Analytical 1066-P-HT-69 1066PHT69

Rosemount Analytical 1066-CL-HT-73 1066CLHT73

Rosemount Analytical 1066-P-HT-73 1066PHT73

Rosemount Analytical 1066-CL-FF-60 1066CLFF60

Rosemount Analytical 1066-P-FF-60 1066PFF60

Rosemount Analytical 1066-CL-FF-67 1066CLFF67

Rosemount Analytical 1066-P-FF-67 1066PFF67

Rosemount Analytical 1066-CL-FF-69 1066CLFF69

Rosemount Analytical 1066-P-FF-69 1066PFF69

Rosemount Analytical 1066-CL-FF-73 1066CLFF73

Rosemount Analytical 1066-P-FF-73 1066PFF73

Rosemount Analytical 1066-CL-FI-60 1066CLFI60

Rosemount Analytical 1066-P-FI-60 1066PFI60

Rosemount Analytical 1066-CL-FI-67 1066CLFI67

Rosemount Analytical 1066-P-FI-67 1066PFI67

Rosemount Analytical 1066-CL-FI-69 1066CLFI69

Rosemount Analytical 1066-P-FI-69 1066PFI69

Rosemount Analytical 1066-CL-FI-73 1066CLFI73

Rosemount Analytical 1066-P-FI-73 1066PFI73

Rosemount Analytical 1066-DO-HT-60 1066DOHT60

Rosemount Analytical 1066-T-HT-60 1066THT60

Rosemount Analytical 1066-DO-HT-67 1066DOHT67

Rosemount Analytical 1066-T-HT-67 1066THT67

Rosemount Analytical 1066-DO-HT-69 1066DOHT69

Rosemount Analytical 1066-T-HT-69 1066THT69

Rosemount Analytical 1066-DO-HT-73 1066DOHT73

Rosemount Analytical 1066-T-HT-73 1066THT73

Rosemount Analytical 1066-DO-FF-60 1066DOFF60

Rosemount Analytical 1066-T-FF-60 1066TFF60

Rosemount Analytical 1066-DO-FF-67 1066DOFF67

Rosemount Analytical 1066-T-FF-67 1066TFF67

Rosemount Analytical 1066-DO-FF-69 1066DOFF69

Rosemount Analytical 1066-T-FF-69 1066TFF69

Rosemount Analytical 1066-DO-FF-73 1066DOFF73

Rosemount Analytical 1066-T-FF-73 1066TFF73

Rosemount Analytical 1066-DO-FI-60 1066DOFI60

Rosemount Analytical 1066-T-FI-60 1066TFI60

Rosemount Analytical 1066-DO-FI-67 1066DOFI67

Rosemount Analytical 1066-T-FI-67 1066TFI67

Rosemount Analytical 1066-DO-FI-69 1066DOFI69

Rosemount Analytical 1066-T-FI-69 1066TFI69

Rosemount Analytical 1066-DO-FI-73 1066DOFI73

Rosemount Analytical 1066-T-FI-73 1066TFI73