Công tắc mức cánh khuấy dạng xoay chống chảy nổ TIIS Ex d B T4 Gb

Công tắc mức cánh khuấy dạng xoay đo mức bằng việc tiếp xúc với vật thể đo, phát hiện và truyền tín hiệu đo. Công tắc mức dùng cánh khuấy của Towa seiden đo với độ nhạy cao (cho cả các chất đo có mật độ thấp), và có thể sử dụng ngay cả khi thay thế chất đo trong cùng một bồn chứa.
Với nguyên tắc vận hành đơn giản, có thể xoay trộn , rung lắc trong quá trình đo thì sản phẩm này phù hợp hầu hết cho việc đo mức các chất rắn.

Đặt tính của sản phẩm

  • Lắp đặt và điều khiển dễ dàng
  • Không thể điều chỉnh độ nhạy
  • Nhiệt độ thay đổi không đáng kể sẽ không làm ảnh hưởng hoạt động máy.
  • Phù hợp với đo mức cho những bồn chứa chất dạng hạt.
  • Chống chảy nổi theo tiêu chuẩn TIIS Ex d B T4 Gb

Towa Seiden cung cấp các loại cảm biến mức cánh khuấy loại chống cháy nổ bao gồm :

Мã hàng

Loại

Kiểu lắp đặt

Towa seiden TPE-100

Loại mặt bích tiêu chuẩn

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden TPE-100eb

Loại trục mở rộng

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden TPE-100ed

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden TPE-100f

Loại mặt bích đôi

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden TPE-101f

Mặt bích đôi loại ống bảo vệ

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden TPE-200f

Loại chịu nhiệt

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden TPE-200feb

Loại kính hai mặt bích chịu nhiệt

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden TPE-200fed

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden TPE-201f

Loại ống bảo vệ mặt bích đôi chịu nhiệt

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden TPE-501

Loại nặng

Mặt bích (5K65A)

Towa seiden TPE-101

Loại ống bảo vệ

Mặt bích (5K65A)