Anritsu Vietnam, Đại lý Anritsu Vietnam - ANS Vietnam

Anritsu Meter được thành lập vào năm 1949 như là nhà sản xuất dụng cụ đo điện tử.

Năm 1963, Công ty TNHH Anritsu Meter đã bắt đầu một chương mới trong việc phát triển các máy đo nhiệt độ và nhiệt kế điện tử có độ chính xác cao.

Là nhà tiên phong trong lĩnh vực đo nhiệt độ bề mặt, Công ty TNHH Anritsu Meter đã đưa ra các phương pháp đánh giá nhiệt độ bề mặt đáng tin cậy và hiệu quả.

Hiện nay Anritsu Meter sản xuất hơn 10000 loại đầu dò được sự chứng nhận về chất lượng trên toàn cầu.

Các dòng sản phẩm chính của Anritsu :

 • Máy Đo/ thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc bề mặt - Surface Thermometer
 • Máy Đo/ thiết bị đo nhiệt độ không tiếp xúc Non-Contact Thermometer
 • Máy đo/ thiết bị đo nhiệt độ sợi quang - Fiber Optic Thermometer
 • Máy đo/ Thiết bị đo nhiệt độ - Temperature measuring instrument
 • Thiết bị ngoại vi - Peripheral equipment : Extension cables, plug, Heat-resistant box / Waterproot box, connection terminal
 • Đầu dò nhiệt độ - Temperature probes

Anritsu is an Leading Company of Temperature Measuring Instruments.

Ever since launching development of thermometers in 1950, Anritsu Meter has entered an extraordinary winding road called temperature and continued to explore its outline.

Anritsu Meter has addressed endless challenges, aiming to comprehensively grasp the temperature, such as invention of ground-breaking contact temperature sensors, attempt to establish the surface temperature, introduction of fluorescent optical fiber thermometer technology and development of non-contact thermometers.

Anritsu Major products:

 • Surface Thermometer
 • Non-Contact Thermometer
 • Fiber Optic Thermometer
 • Temperature measuring instrument
 • Peripheral equipment : Extension cables, plug, Heat-resistant box / Waterproot box, connection terminal
 • Temperature probes

 

Xem thêm sản phẩm tại đây: