Tổng Quan – Cảm biến vị trí  Temposonics E series

Cảm biến vị trí tuyến tính Temposonics® E-Series là là dòng cảm biến nhỏ gọn phù hợp để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng công nghiệp khác nhau.

Dòng Cảm biến vị trí E-Series  chuyên để lắp đặt trong các ứng dụng có không gian hạn chế - tích hợp nhiều ngõ ra: Analog, CANopen, IO-Link, Start / Stop, SSI

Có sẵn dưới dạng:

Phiên bản thanh que (EH) để đo vị trí tích hợp xi lanh

Phiên bản cấu hình (EP) để đo vị trí của trục chuyển động

Phiên bản cấu hình cực thấp (EL) để đo vị trí của trục chuyển động

• Phiên bản biên dạng phẳng (EP2) để đo vị trí của trục chuyển động

• Dạng Vỏ thanh & xi lanh với pít tông mạnh (ER) để lắp linh hoạt

Phiên bản thanh que để nhúng vào trong xi lanh (EE) để đo vị trí trong xi lanh

Phiên bản thanh que cho nhiệt độ cao và các khu vực nguy hiểm với các phê duyệt ATEX, IECEx, CEC và NEC (ET) để đo vị trí tích hợp xi lanh

MỘT SỐ CODE THƯỜNG GẶP :

No

Order code

Tên Sản  phẩm

1

EHM0950MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics EH -Series

2

EHM1150MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics EH -Series

3

EP00250MD341V03

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics EP-Series

4

EP00250MD341V03

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics EP-Series

5

EP00250MD341V03

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics EP-Series

6

EP00300MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics EP-Series

7

EP00400MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics EP-Series

8

EP00450MD341V01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics EP-Series

9

ERM0075MD341V03

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

10

ERM0400MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

11

ERM0400MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

12

ERM0400MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

13

ERM0400MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

14

ERM0400MD601A0

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

15

ERM0500MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

16

ERM0500MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

17

ERM0500MD341V01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

18

ERM0520MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

19

ERM0520MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

20

ERM0520MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

21

ERM0525MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

22

ERM0525MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

23

ERM0525MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

24

ERM0525MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

25

ERM0600MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

26

ERM0650MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

27

ERM0750MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

28

ERM0750MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

29

ERM1000MD341A01

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

30

ERM1000MD601A0

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

31

ERM1250MD841S1G5100

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ER-Series

32

ETM0200MT101AR3

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ET-Series

33

ETM0300MT051AR3

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ET-Series

34

ETM0350MT051AR3

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ET-Series

35

ETM0500MT051AR3

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ET-Series

36

ETM0550MT051AR3

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ET-Series

37

ETM0750MT051AR3

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics ET-Series

 

Cảm biến vị trí  - Position sensor Temposonics LH series

LH series  là Dòng Cảm biến vị trí từ giảo  với các đặc tính nổi bật :

  • Cảm biến thép không gỉ áp suất cao với  đầu điện tử  chịu nhiệt 100o C
  • Đo lường tuyến tính, tuyệt đối
  • Cảm biến không tiếp xúc với độ bền cao nhất
  • Cảm biến công nghiệp chắc chắn, được bảo vệ EMC và đat chứng nhận CE
  • Dung sai tuyến tính Tốt hơn 0,02%
  • Truyền tín hiệu xung Bắt đầu / Dừng
  • Nhiệt độ hoạt động lên đến 100o C

MỘT SỐ CODE HÀNG NỔI BẬT :

No

Order code

Tên Sản  phẩm

1

LHAD600M01502R2

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics LH-Series

2

LHAD600M05002R2

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics LH-Series

3

LHAT005M01502R2

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics LH-Series

4

LHAT005M03002R2

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics LH-Series

5

LHAT005M03502R2

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics LH-Series

6

LHAT015M02002R2

Cảm biến vị trí  MTS Sensor - Temposonics LH-Series

 

Xem thêm thông tin MTS tại đây: