HENGSTLER  là nhà sản xuất hàng đầu Châu Âu về các linh kiện công nghiệp cho các ứng dụng đếm và điều khiển, chẳng hạn như bộ đếm / bộ định thời, bộ mã hóa quay, bộ điều khiển nhiệt độ và công nghiệp, rơ le, máy in và máy cắt.

Khách hàng trên toàn cầu đánh giá cao kinh nghiệm dày dặn và dịch vụ có thẩm quyền của chúng tôi, bí quyết ứng dụng rộng rãi và tính linh hoạt cao của Hengstler, là kết quả của việc cung cấp rộng rãi các sản phẩm khác nhau. Hơn nữa, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng một cách hiệu quả bằng cách đưa ra các dự án ứng dụng được thiết kế riêng.

1. Bộ mã hóa vòng quay - Rotary encoder: Công nghệ và tính linh hoạt là đặc điểm chính của loạt bộ mã hóa quay gia tăng và tuyệt đối ICURO và ACURO của chúng tôi. Opto-ASICS được tích hợp nguyên khối sẽ thay thế đáng tin cậy tới 200 linh kiện SMD. Nhờ cấu trúc mô-đun, người dùng có thể chọn cấu hình cần thiết từ hơn hai triệu bộ mã hóa quay có thể có.

·Bộ mã hóa vòng quay tuyệt đối – absolute rotary encoder: ACURO AC58, ACURO AC36, ACURO AR62, ACURO AR63, ACURO AD36, ACURO AD58S, ACURO AD34, ACURO AD35, ACURO AD58, ACURO AC59.

·Bộ mã hóa tương đối – incremental rotary encoder : ICURO RI58, ICURO RI76, ICURO RI64, ICURO RI36, ICURO RI59, ICURO RX70, ICURO RX71, HD20, HD25, HSD25

·Bộ mã hóa vòng quay chống cháy nổ - Ex rotary encoders: ICURO RX70, ICURO RX71, ACURO AX65, ACURO AX73, ACURO AX70, ACURO AX71

·Bộ mã hóa vòng quay Sin / Cos - Sin/Cos rotary encoders : S21

·Bộ phân giải – Resolver : BRCX series, BRX series, R11 series, R25 series

2.Bộ đếm - Counter: Cho dù bạn sử dụng bộ đếm điện tử, điện cơ, cơ khí hay khí nén, các thiết bị có sẵn đã được thiết kế để đáp ứng yêu cầu của bạn. Phạm vi của chúng tôi mở rộng từ các bộ đếm mini đến các bộ đếm điều khiển tinh vi, có thể lập trình, bộ đếm đa năng, hiển thị vị trí, hiển thị, máy đo tốc độ và bộ đếm thời gian.

·Bộ đếm cộng gộp: Colibri 490, Signo 721, Tico 731, Tico 732, Tico 734, Tico 772, Tico 773, Tico 774, 110/111/205/312, Kiểu 125

·Bộ đếm đặt trước: Signo 721, Tico 732, Tico 734, Tico 772, Tico 773, Tico 734

·Bộ đếm đa chức năng: Tico 732, Tico 772, Tico 773, Tico 774

·Bộ đếm thời gian / Đồng hồ đo tốc độ: 636 DC, Tico 731, Tico 732, Tico 734, Tico 772, Tico 773

1. Rơ le – Relay : Để đảm bảo rằng rơ le được sử dụng trong các ứng dụng cần thực hiện công việc một cách đáng tin cậy trong nhiều năm, chất lượng của các sản phẩm mang tên HENGSTLER là ưu tiên cao nhất. Tất cả các địa điểm của chúng tôi đều được chứng nhận ISO 9001 và ISO 14001, và toàn bộ phạm vi sản phẩm, như bạn mong đợi, tuân theo các quy định của RoHS và REACH.

  • Rơ le an toàn: 480, 462, 464, 466, 468, 469, 472, 473, RAS, RBS

  • Rơle điện áp cao: 507, 509

  • Rơ le cách ly nguồn: RY

2. Máy in & Máy cắt - Printers & Cutters : Độ tin cậy cao, xử lý rất dễ dàng, vận chuyển giấy tốt, không cần bảo trì. Những ưu điểm này cũng là một đặc điểm được đánh giá cao của các giải pháp hệ thống hoàn chỉnh của chúng tôi. Máy in và máy cắt của Hengstler sẽ được tìm thấy ở bất cứ nơi nào yêu cầu mức độ tin cậy cao.

  • Máy in nhiệt / Máy in kiosk nhiệt: C-56, eXtendo X-56, eXtendo X-80, XPM-200, XPM-80
  • Máy cắt: Máy cắt kiểu F, Máy cắt L, Máy cắt G, Máy cắt H

Xem catalogue Hengstler tại đây:

Hengstler is a leading Europeon manufacturer of industrial components for counting and control applications, such as counters / timers, rotary encoders, industrial and temperature controllers, relays, and printers and cutters.

Customers around the globe appreciate our extensive experience and competent service, our broad application know-how and our high flesibility, which is a result of our vast offer of different product variant. Moreover, we can support our customers effectively by offering tailor- made application projects.

1.Rotary encoders: Technology and flexibility are key characteristics of our incremental and absolute rotary encoder series ICURO and ACURO. Monolithically integrated opto-ASICS will reliably replace up to 200 SMD components. Thanks to the modular construction, users can select the required configuraion from over two million possible rotary encoders.

·Absolute rotary encoders: ACURO AC58, ACURO AC36, ACURO AR62, ACURO AR63, ACURO AD36, ACURO AD58S, ACURO AD34, ACURO AD35, ACURO AD58, ACURO AC59.

·Incremental encoders: ICURO RI58, ICURO RI76, ICURO RI64, ICURO RI36, ICURO RI59, ICURO RX70, ICURO RX71, HD20, HD25, HSD25

·Ex rotary encoders: ICURO RX70, ICURO RX71, ACURO AX65, ACURO AX73, ACURO AX70, ACURO AX71

·Sin/Cos rotary encoders: S21

·Resolvers: BRCX series, BRX series, R11 series, R25 series

2.Counters: Whether you use electronic, electromechanical, mechanical or pneumatic counters, the devices available have been designed to meet your requirements. Our range extends from mini-counters through to sophisticated, programmable control counters, multifunction counters, position displays, displays, tachometers and timers.

·Totalizing counters: Colibri 490, Signo 721, Tico 731, Tico 732, Tico 734, Tico 772, Tico 773, Tico 774, 110/111/205/312, Type 125

·Preset counters: Signo 721, Tico 732, Tico 734, Tico 772, Tico 773, Tico 734

·Multifunctional counters: Tico 732, Tico 772, Tico 773, Tico 774

·Time counters/ Tachometers: 636 DC, Tico 731, Tico 732, Tico 734, Tico 772, Tico 773

Xem thêm sản phẩm tại đây: