C100-010 Measuring electrode ǀ Điện cực đo và C100-011 Reference electrode ǀ Điện cực tham chiếu

Bộ đôi phụ kiện dùng cho máy phân tích Natri (Sodium(Na) Analyzer) model CSD-100
http://kntec725.koreasme.com/eng/sub02/sub033.html

Tên thiết bị: Measuring electrode ǀ Điện cực đo và Reference electrode ǀ Điện cực tham chiếu

Mã đặt hàng: C100-010 và C100-011

Nhà sản xuất: KNTEC Co., Ltd (Korea)

Nhà cung cấp : ANS Việt Nam, Đại lý KNTEC tại Việt Nam, KNTEC Vietnam

 

*Bộ phụ kiện mua kèm dùng cho máy phân tích Natri model CSD-100

 

*Máy phân tích Natri (Sodium(Na) Analyzer) model CSD-100