PIETRO FIORENTINI Dival 500 Bộ điều áp trung bình và thấp / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - LOW - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/medium-low-pressure-gas-regulators/ml-direct-operated/dival-500/

Dival 500 của Pietro Fiorentini là bộ điều áp hoạt động trực tiếp được điều khiển bằng màng ngăn và tác động lò xo được điều chỉnh tương phản.

Pietro Dival 500 là bộ điều chỉnh áp suất thích hợp để sử dụng cho các chất lỏng khí đã được lọc trước đó, nó chủ yếu được sử dụng cho các mạng lưới phân phối khí tự nhiên áp suất trung bình và thấp.

Pietro Dival 500 là dòng van điều chỉnh áp suất thường mở - Fail Open - theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 10
 • Kích thước DN: 1″x 1″, 1″ x 1″ 1/2
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 10
 • Áp suất thiết kế : lên tới 10 bar cho Dival 500-BP, 20 bar cho Dival 500-MP và Dival 500-TR
 • Nhiệt độ thiết kế: -20 °C ÷  +60 °C
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu: 0.1 bar
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 13 ÷ 100 mbar cho BP, 100 ÷ 300 mbar cho Dival 500-MP và 300 ÷ 1000 mbar cho Dival 500-TR
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 0.5 ÷ 10 bar cho Dival 500-BP, 0.5÷ 20 bar cho Dival 500-MP và Dival 500-TR

Ứng dụng của Pietro Dival 500

 • Truyền tải khí áp suất trung bình -GAS TRANSMISSION MP: District stations  - trạm phân phối khí trong thành phố
 • Truyền tải khí áp suất thấp -GAS TRANSMISSION LP: Công nghiệp nhỏ và vừa - Medium/small industry, người dùng thương mại – Commercial user (Các cửa hàng, nhà hàng, câu lạc bộ…)

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/dival500_brochure_ENG.pdf

PIETRO FIORENTINI Dival 507/ Dival 512 Bộ điều áp trung bình và thấp / bộ điều chỉnh áp suất/ Van điều chỉnh áp suất - LOW - MEDIUM PRESSURE GAS REGULATORS

https://www.fiorentini.com/en/solutions/products/medium-low-pressure-gas-regulators/ml-direct-operated/dival-500/

Dival 507/ Dival 512 của Pietro Fiorentini là bộ điều áp hoạt động trực tiếp được điều khiển bằng màng ngăn và tác động lò xo được điều chỉnh tương phản.

Pietro Dival 507/ Dival 512 là bộ điều chỉnh áp suất thích hợp để sử dụng cho các chất lỏng khí đã được lọc trước đó, nó chủ yếu được sử dụng cho các mạng lưới phân phối khí tự nhiên áp suất trung bình và thấp.

Pietro Dival 507/ Dival 512 là dòng van điều chỉnh áp suất thường mở - Fail Open - theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 334.

Đặc tính sản phẩm:

 • Cấp độ chính xác: lên tới 5
 • Kích thước DN: 1″, 1″ 1/2
 • Cấp độ áp suất đóng SG: lên tới 5
 • Áp suất thiết kế : lên tới 10 bar cho Dival 507/ 512 -BP, 20 bar cho Dival 507/ Dival 512  -MP và Dival 507/ Dival 512  -TR
 • Nhiệt độ thiết kế: -20 °C ÷  +60 °C
 • Chênh áp hoạt động tối thiểu: 0.1 bar
 • Dải áp suất ngõ ra Wd: 13 ÷ 100 mbar cho BP, 100 ÷ 300 mbar cho Dival 507/ Dival 512  -MP và 300 ÷ 1000 mbar cho Dival 507/ Dival 512  -TR
 • Dải áp suất đầu vào bpu: 0.5 ÷ 10 bar cho Dival 507/ Dival 512  -BP, 0.5÷ 20 bar cho Dival 507/ Dival 512  -MP và Dival 507/ Dival 512  -TR

Ứng dụng của Pietro Dival 507/ Dival 512

 • Truyền tải khí áp suất thấp -GAS TRANSMISSION LP: người dùng thương mại – Commercial user (Các cửa hàng, nhà hàng, câu lạc bộ…)

Thông tin chi tiết:

https://www.fiorentini.com/wp-content/uploads/2021/03/dival507512_bruchure_ENG.pdf