Đầu đốt 1 giai đoạn có các phiên bản lên đến 29,5 kg/h. Đầu đốt 2 giai đoạn có các phiên bản lên đến 55 kg/h.

Những điểm mạnh của đầu đốt đa nhiên liệu Bentone:

  • Thích hợp cho các loại dầu có độ nhớt cao hơn có nguồn gốc nhiên liệu hóa thạch và sinh học.
  • Được trang bị bộ gia nhiệt sơ bộ và các phụ kiện thích hợp với dầu ăn mòn
  • Tiết kiệm năng lượng và tương thích với những điều kiện môi trường
  • Được thiết kế để dễ dàng điều chỉnh và bảo trì
  • Được thiết kế và phê duyệt theo tiêu chuẩn Châu Âu EN 267 cùng với dầu hạt cải theo DIN 51605
  • Thích hợp cho nồi hơi điện trở cao
  • Được thiết theo vận hành đóng/mở
  • Trình cắm kết nối thuận tiện cho việc cài đặt

Các loại hiện có:

Bentone B40 MFArt no. 530004853605Công suất: 6,5-29,5 kg/h (65-300 kW)

Bentone B45-2 MFArt no. 560003356602Công suất: 9,0 - 55,0 kg/h (90-550 kW)