Termotech Vietnam - Đại lý Termotech Vietnam - ANS Vietnam

Termotech – Italy chuyên cung cấp tất cả các loại cảm biến nhiệt độ trong công nghiệp : cảm biến nhiệt độ PT100 , cảm biến nhiệt NTC ,cảm biến nhiệt PTC , cảm biến nhiệt thermocouple loại J , cảm biến nhiệt thermcouple loại K , cảm biến nhiệt thermocouple loại S, cảm biến nhiệt thermocouple loại B …

Tất cả các cảm biến nhiệt  của Termotech được sản xuất tại Ý với tiêu chuẩn chất lượng cao trong G7 . Cảm biến nhiệt độ Pt100 của Termotech có khả năng chịu được nhiệt độ lên tới 600oC cho loại tiêu chuẩn và 850oC cho loại đặc biệt .

Termotech – Italy chủ yếu các mặt hàng về đo nhiệt độ :

– Cảm biến nhiệt độ RTD / Pt100 / Pt1000 / Ni100 / NTC / PTC : RPI , RLM , RMM ,RLR , ROT , RBA , RBS , RLF , RMF , RLB , RTA , RTS , RTM , RIS , RIM , RTG , RRG , RTF , RRF , RTI , RTP , RCT , RAL , RAB

 

– Cảm biến nhiệt độ Thermocouple K / J / R / T / S / B : TPI , TLM , TMM , TLR , TOT , TBA , TBM , TBF , TBS , TLF , TBC TBL , TMI , TMT , TTS , TTM , TIC , TIM , TTG , TRG , TTF , TRF , TTI , TTP , TTH , TTV , TCM

Sản Phẩm

Resistance Thermometers RTD (Cảm Biến Nhiệt RTD).

Thermocouples (Cặp Nhiệt Điện)

Cables (Cáp)

  • Thermocouples cable (cáp cặp nhiệt điện)
  • RTD and signal transmission cable (Cáp truyền dẫn RTD và tín hiệu)
  • Power Cable (Cáp điện)

Thermowells

Phụ Kiện

  • Connector
  • Fixing devices
  • Slidable flanges
  • Connection heads
  • Terminal blocks
  • Transmitters

Xem thêm sản phẩm tại đây: