Khớp nối xoay dòng NX là dòng khớp nối xoay sử dụng vòng bi carbon và không cần bôi trơn.

Khớp nối xoay dòng NK bao gồm 2 loại chính

 • Khớp nối xoay NXE : Sản phẩm chuyên dụng cho các ứng dụng hơi nước
 • Kớp nối xoay NXH : Sản phẩm chuyên dụng cho các ứng dụng dầu nhiệt

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Fluid

NXE Saturated Steam
NXH Thermal Oil

Max. Pressure

NXE 1.5MPa (218 psi)
NXH 1.0MPa (145 psi)

Max. Temperature

NXE

200 degrees C
(392 degrees F)

NXH

280 degrees C
(536 degrees F)

Max. Rotation Speed

150 min-1

 

Các phiên bản của khớp nối xoay dòng NX – Rotary Joint NX Series

 

 • Showa giken khớp nối xoay NXE-1032 pearl rotary joint - simplex, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-1040 pearl rotary joint - simplex, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-1050 pearl rotary joint - simplex, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-1065 pearl rotary joint - simplex, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-2040 pearl rotary joint - simplex, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-2050 pearl rotary joint - simplex, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-2065 pearl rotary joint - simplex, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-3032 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-3040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-3050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-3065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-4040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-4050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-4065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-5032 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-5040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-5050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-5065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-6040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-6050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXE-6065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-1032 pearl rotary joint - simplex, flange connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-1040 pearl rotary joint - simplex, flange connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-1050 pearl rotary joint - simplex, flange connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-1065 pearl rotary joint - simplex, flange connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-2040 pearl rotary joint - simplex, flange connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-2050 pearl rotary joint - simplex, flange connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-2065 pearl rotary joint - simplex, flange connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-3040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-3050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-3065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-4040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-4050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-4065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-5032 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-5040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-5050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-5065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-6040 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-6050 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection
 • Showa giken khớp nối xoay NXH-6065 pearl rotary joint - dupex, stationary ip, thread connection