Higen Induction Motor KMI Series – Động Cơ Điện Higen KMI Series

HIGENMOTOR được thành lập từ năm 1963, khi Tập đoàn LG của Hàn Quốc bắt đầu sản xuất động cơ thay thế nhập khẩu. Sau đó vào năm 2008, bộ phận phân khúc mô tô được tách ra thành một công ty độc lập dưới tên HIGEN MOTOR, mở ra chân trời mới của kỷ nguyên Higen

Thông số kĩ thuật:

 • FRAME NO: 160M
 • ENCLOSURE: TOTALLY ENCLOSED
 • PROTECTION: IP 44
 • METHODS OF COOLING: FC
 • FREQUENCY: 50 Hz
 • PHASE: 3 PHASE
 • SERVICE FACTOR: 1.0
 • INSULATION CLASS: F CLASS
 • TEMP. RISE AT FULL LOAD (at S.F 1.0)
 • RES. METHOD: 105 ℃
 • LOCATION: INDOOR
 • ALTITUDE: 1000m            
 • HUMIDITY: 80%
 • AMBIENT TEMPERATURE: -10~40 ℃
 • RATING: CONT
 • NEMA DESIGN: B
 • MOUNTING: B3
 • BEARING TYPE: BALL
 • DE\N-DE: 6309ZZ/6307ZZ
 • LUBRICANT: GREASE
 • COUPLING METHOD: DIRECT
 • SHAFT EXTENSION: SINGLE
 • TERMINAL BOX MAIN: STEEL
 • AUX: NO
 • BOX LOCATION: LEFT (Viewed from Drive end)
 • APPLICATION STANDARDS: KS.IEC