• Các Khớp quay/ Khớp nối cầu này có thể xoay 360 độ.
  • Chúng có độ bền cơ học lớn.
  • Cấu trúc vẫn đơn giản.

Thông số kỹ thuật chi tiết:

Max. Pressure

13.7MPa (1987 psi)

Max. Temperature

100 degrees C
(212 degrees F)

Material

Steel (Weld steel)

Seal

NBR O-ring

Back-up Ring

PTFE

Connection

Female Taper Thread (Rc)