HPP270 Series Probes For Hydrogen Peroxide, Humidity, And Temperature Measurement

HPP270 Đầu dò đo H2O2, độ ẩm, nhiệt độ

 

Đầu dò HPP270có 2 dòng sản phẩm cơ bản: HPP271 & HPP272

Vaporized Hydrogen Peroxide, Humidity and Temperature Measurement HPP270 Series

  • HPP271: đầu dò dòng sản phẩm cơ bản để đo nồng độ hơi cho H2O2

HPP271 AA0

Vaisala PEROXCAP Hydrogen Peroxide Probe

HPP271 AE0

Vaisala PEROXCAP Hydrogen Peroxide Probe

HPP 271 EA0

Vaisala PEROXCAP Hydrogen Peroxide Probe

HPP 271 EE0

Vaisala PEROXCAP Hydrogen Peroxide Probe

  • HPP272: đầu do 3 trong 1 nhỏ gọn để đo nồng độ hơi H2O2, độ ẩm, nhiệt độ

Code: HPP272 AD0C0N
Vaisala PEROXCAP Hydrogen Peroxide and Humidity and Temperature Probe
 Ch1: H2O2 0...2000 ppm
 Ch2: RH (H2O only) 0...100%
Cable: Probe cable with open wires (5 m)

Code: HPP272 AD0D0N
Vaisala PEROXCAP Hydrogen Peroxide and Humidity and Temperature Probe
 Ch1: H2O2 0...2000 ppm
 Ch2: RH (H2O only) 0...100%
Cable: Probe cable with open wires (10 m)

Code: HPP272 AA0C0N
Vaisala PEROXCAP Hydrogen Peroxide and Humidity and Temperature Probe
 Ch1: H2O2 0...2000 ppm
 Ch2: H2O2 0...2000 ppm
 Cable: Probe cable with open wires (5 m)

Code: HPP272 AA0D0N
Vaisala PEROXCAP Hydrogen Peroxide and Humidity and Temperature Probe
 Ch1: H2O2 0...2000 ppm
 Ch2: H2O2 0...2000 ppm
 Cable: Probe cable with open wires (10 m)

Đầu dò đo H2O2, độ ẩm, nhiệt độ HPP271 và HPP272 Vaisala được thiết kế để khử nhiễm sinh học trong H2O2. Nơi đòi hỏi phải được đo lặp, độ ổn định và chính xác cao

Đầu dò HPP270 thích hợp sử dụng trong nhiều ứng dụng như trong bộ phận cách ly, bộ phận chuyển đổi vật liệu, và trong phòng xử lý sinh thái sinh học

Đầu dò HPP270 có thể được sử dụng độc lập hoặc cũng có thể dùng chung với bộ Transmitter Indigo200 và Indigo520.

Những Spare Part và Phụ kiện đi kèm có thể tham khảo thêm

Indigo USB adapter 1) USB2

Probe cable with open wires, 1.5 m (4.9 ft) 254294SP

Probe cable with open wires, 3 m (9.8 ft) 254295SP

Probe cable with open wires, 5 m (16 ft) 254296SP

Probe cable with open wires, 10 m (33 ft) 254297SP

Flat cable, M12-5F - M12-5M, 1 m (3.3 ft) CBL210493SP

Filter DRW246363SP

Gland set for through-wall installation, HPP272 HPP272MOUNTINGSET1

Flange for through-wall installation, HPP272 HPP272MOUNTINGSET2